Jest projekt budżetu Radomia na 2022 r. „Pomimo ograniczeń, optymistyczny”

15 listopada 2021

Projekt budżetu Radomia na 2022 r. jest już gotowy i dzisiaj wpłynął do Biura Rady Miejskiej. Teraz rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy zajmą się podczas prac w komisjach radni. Najważniejszy dokument finansowy miasta muszą uchwalić nie później, niż do końca marca przyszłego roku.

 

Projekt przedstawił dziennikarzom prezydent Witkowski i jego zastępcy (fot. Anna Wróblewska/UM Radom)

 

- Pomimo ograniczeń jest to budżet optymizmu i wiary w lepsze jutro. Nie rezygnujemy z inwestycji, chcemy się rozwijać i inwestujemy w te rzeczy, które wpływają na rozwój miasta, a przede wszystkim służą realizacji potrzeb radomian - zapewnia prezydent Radosław Witkowski.

Ważne liczby: ile na co

Dochody miasta mają wynieść 1 mld 41 mln zł, wydatki - 1 mld 350 mln zł. Prezydent podkreśla, że w porównaniu do ubiegłego roku obie wartości znacznie spadły. Ale zarazem dodaje, że to czynnik neutralny, ponieważ zgodnie z nowymi regulacjami, wypłatę 500+ przejmuje od MOPS-u ZUS.

Zaplanowano, że dochody bieżące wyniosą 1 mld 217 mln zł, a wydatki bieżące - 1 mld 182 mln, natomiast nadwyżka operacyjna (determinuje zdolności zadłużania się) - 35 mln zł.

Z kolei dochody własne ogółem zaplanowano na poziomie 555 mln 275 tys. zł; własne z majątku - 14,5, mln, z podatków i opłat - 208 mln zł, w tym od nieruchomości - 116 mln zł. Subwencja oświatowa to kwota 365, 5 mln zł.

Na oświatę i wychowanie miasto przeznaczy 39,39 proc. budżetu, opiekę społeczną i rodzinę - 20, 69 proc., transport i łączność - 13,5 proc., na gospodarkę komunalną i mieszkaniową - 8,74 proc., ochronę zdrowia i politykę społeczną - blisko 2 proc., podobnie na kulturę, na kulturę fizyczną i sport - 3 proc., na bezpieczeństwo - 2 proc., a na administracje publiczną - 6,3 proc.

Więcej na inwestycje

Główna wartość inwestycji - 168 mln zł (12,47 proc. wszystkich wydatków - wzrost o około 30 proc. w stosunku do 2021 r.)

Dwie największe inwestycje drogowe to trzeci etap budowy trasy N-S (24 mln zł) i przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego (30 mln zł), przebudowa ul. Wolność (6 mln zł), przebudowa skrzyżowania Maratońska/Dębowa (3,5 mln zł), budowa dróg dla rowerów: Chrobrego, Szarych Szeregów, 11 Listopada, Limanowskiego, Prażmowskiego (4 mln zł), Radomski Program Drogowy (1,5 mln zł), Radomski Program Chodnikowy (1 mln zł), przygotowanie dokumentacji przebudowy ul. Idalińskiej (350 mln zł).

Zaplanowane na przyszły rok inwestycje to również m.in. kontynuacja budowy żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich (9 mln 250 tys. zł) i przedszkola przy ul. Kujawskiej (5 mln 700 tys. zł), zakupy w szpitalu i pogotowiu ratunkowym (w tym dwie karetki), z remontem oddziału chirurgii naczyniowej włącznie (8 mln 049 tys. zł), kolumbarium na cmentarzu na Firleju - 5 mln zł (kontynuacja).

Miasto chce też przygotować dokumentacje projektowe będące podstawą do realizacji: Parku Kulturowego Radom (200 tys. zł,) przebudowy skweru przy pl. Jagiellońskim - Kelles-Krauza - Struga (200 tys. zł), parku Gołębiów (100 tys. zł), przebudowy sali koncertowej ROK (200 tys. zł), budowy bloku mieszkalnego (200 tys. zł) oraz budowę kładki nad obwodnicą południową w pobliżu projektowanego przystanku kolejowego Radom-Południe.

Miasto musi dopłacić

- Koncentrujemy się tradycyjnie na drogach, układzie nerwowym każdego miasta, czyli realizacji projektu Radom bezpieczny i wygodny. W przypadku inwestycji edukacyjnych ważne jest, aby stwarzać jak najlepsze warunki dla młodych radomian, chcemy też, by młodzi rodzice mieli lepszy dostęp do rynku pracy - podkreśla prezydent Witkowski. Zwraca jednak również uwagę na ograniczenia. - Z roku na rok borykamy się z kolei z coraz większymi problemami po stronie dochodowej. Możliwości finansowe miasta w dalszym ciągu ogranicza niewystarczająca subwencja oświatowa (niedobór 155 mln zł), spadek dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT - około 40 mln zł - oraz rosnące ceny materiałów i usług, w tym energii (około 15 mln zł). Opłaty wnoszone przez mieszkańców nie pokrywają kosztów odbioru odpadów (brakuje około 22 mln zł), a do funkcjonowania komunikacji miejskiej miasto będzie musiało dołożyć około 45 mln zł - wymienia Radosław Witkowski. Od 1 stycznia rośnie też płaca minimalna i to będą koszty dla budżetu w wysokości 5 mln zł.

Bożena Dobrzyńska

 

.

Tags