• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Jesteś rezydentem innego państwa? Udowodnij fiskusowi bo zapłacisz PIT

27 czerwca 2019

Do podatników, którzy mieszkają za granicą i są rezydentami innego państwa, mogły trafić informacje o konieczności zapłaty podatku PIT za 2018 r. W takim wypadku należy pilnie skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym i dopełnić formalności.

  mini_040314pit   Jak informuje Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy, podatnik, który jest rezydentem w innym kraju nie musi płacić podatku  w Polsce a wystawione zeznanie podatkowe PIT-37 będzie unieważnione. Jeśli już podatek zapłacił, to wpłata zostanie zwrócona."Podatnicy mogą korzystać z kontaktu telefonicznego oraz mailowego z urzędem skarbowym. W razie potrzeby mogą dostarczyć elektronicznie wszelkie dokumenty świadczące o rezydencji podatkowej w innym kraju niż Polska, takie jak np. certyfikat rezydencji wydawany przez państwo miejsca zamieszkania, dokumenty (zeznania podatkowe) złożone przez podatnika w państwie rezydencji, dokumenty poświadczające zameldowanie (zamieszkanie) w państwie rezydencji lub zgłoszenia aktualizacyjne adresu zamieszkania. W przypadku potwierdzenia przez urząd skarbowy rezydencji podatnika w innym kraju, podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a zeznanie podatkowe PIT-37 zostanie unieważnione" - wyjaśnia fiskus. W przypadku gdyby jednak podatnik dokonał zapłaty podatku w Polsce, a wynik czynności sprawdzających wskazywałby na obowiązek zapłaty podatku w państwie rezydencji (a nie w Rzeczypospolitej Polskiej), dokonana przez podatnika wpłata podlega zwrotowi. Urzędy skarbowe są bowiem zobligowane do weryfikacji obowiązków podatkowych podatników (w tym emerytów) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w treści zawieranych z innymi krajami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z tym urzędy skarbowe sprawdzają m.in. czy nie uległ zmianie status prawny podatników, potwierdzają czy podmiot był w ostatnim roku nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa (a więc miał ograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku rozliczeń za 2018 rok, jeśli do 30 maja 2019 r. nie została wyjaśniona kwestia rezydencji podatkowej podmiotu w sposób pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie, czy podmiot jest nierezydentem, do podatnika była wysyłana informacja w zakresie zapłaty podatku. kat
Tags