Jeżozwierz na wędkę

16 kwietnia 2007
45 spławików wykonanych z kolców jeżozwierza znaleźli policjanci w dwóch radomskich sklepach zoologiczno-wędkarskich. Spławiki z kolców jeżozwierza


Funkcjonariusze z referatu do walki z przestępczością gospodarczą  Komendy Powiatowej Policji w Grójcu wraz z przedstawicielem KWP w Radomiu zarekwirowali spławiki wykonane z kolców jeżozwierza. - Jeżozwierz hystrix cristata jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i objętym ścisłą ochroną przepisami międzynarodowymi, tj. Konwencją o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem i tzw. Konwencją Waszyngtońską - CITES oraz prawem Unii Europejskiej – tłumaczy Aleksandra Banaszczyk z zespołu prasowego KWP w Radomiu.

Za sprzedawanie nielegalnie wykonanych spławików bez wymaganych zezwoleń Ministerstwa Środowiska  właścicielom sklepów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.