„Karuzela” zapisuje do punktów przedszkolnych

14 kwietnia 2015

Rozpoczął się nabór do prowadzonych przez Stowarzyszenie Karuzela integracyjnych punktów przedszkolnych: „Wesoła Karuzela” i „Mini Karuzela”.

191214karuzela01 Przedszkola „Karuzeli” to niepubliczne placówki dla wszystkich dzieci, także tych mających trudności w dostosowaniu się do otoczenia. Pomagają dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD. Praca odbywa się w małych grupach. - Wszyscy podopieczni placówek korzystają nieodpłatnie z terapii: logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, behawioralnej. „Karuzela” ma również bogatą ofertę zajęć dodatkowych, m.in. rytmiki, arteterapii, języka angielskiego, dogoterapii, hipoterapii, religii, zajęć tanecznych . Realizowane są programy autorskie, np. „Kuchenne rewolucje w przedszkolu”, czy „Literackie czwartki”. - Dzięki zajęciom dodatkowym dzieci zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne mogą rozwijać swoje zainteresowania, wzbogacać wiedzę o otaczającym je świecie – mówi Linda Błach, dyrektor punktów przedszkolnych "Karuzeli". Do punktów przedszkolnych „Wesoła Karuzela” i „Minikaruzela” przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – do lat 8. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci posiadające orzeczenie, obecni wychowankowie oraz rodzeństwo uczęszczających do placówek dzieci. - Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Prowadzimy grupę wsparcia, szkolenia i warsztaty. Dla wszystkich chętnych dostępne są również bezpłatne konsultacje z psychologiem i logopedą- - zapewnia Linda Błach. Dokumenty (podanie, kartę zgłoszenia, ewentualnie orzeczenie w przypadku dzieci niepełnosprawnych) składać można w sekretariacie przedszkola, przy ul. Toruńskiej 12,  w godz. 6. 30 – 16. 30, do 31 maja..   Informacje telefoniczne pod nr 510 - 804 - 104. (kat)  
Tags