• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Koleje Mazowieckie kupiły w Radomiu działki. Będą budować bazę naprawczą „stadlerów”

12 lutego 2019

Koleje Mazowiecki kupiły w Radomiu działki o łącznej powierzchni blisko 0,35 ha wraz z prawem własności znajdujących się na nich budowli. Transakcja jest związana z planami spółki dotyczącymi zakupu nowych pojazdów produkcji Stadlera i budowy bazy utrzymaniowej dla wykonywania ich przeglądów.

 
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

  Wczoraj przedstawiciele Kolei Mazowieckich: Robert Stępień, prezes zarządu, oraz Cezary Lewandowski, członek zarządu, dyrektor finansowy, podpisali akt notarialny dotyczący zakupu pięciu działek w Radomiu. Tereny te są niezbędne dla wybudowania rozjazdu łączącego tor bocznicowy planowanej bazy utrzymaniowo-naprawczej KM z torem nr 12 stacji Radom. Pozostałe działki będą stanowiły drogę przeciwpożarową do planowanej inwestycji. Sam budynek bazy stanie na działkach o powierzchni ponad 10 tys. m kw. dzierżawionych od miasta. - Zakup działek jest kolejnym ważnym krokiem w strategii rozwoju spółki. Umożliwi on budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej, gdzie będą dokonywane przeglądy nowych pojazdów FLIRT. To także jeden z efektów dobrej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, która zaowocuje nie tylko poprawą jakości podróży na linii, którą będą obsługiwać nowe pojazdy, ale także wysoką jakością utrzymania tych pojazdów w nowoczesnym obiekcie - podkreśla prezes Robert Stępień. W sumie do obsługi w Radomiu trafi 10 dwuczłonowych pojazdów. W ramach projektu zakłada się budowę: hali przeglądowej do wykonywania przeglądów w poziomie utrzymania P1 i P2; hali przeglądowej służącej przeprowadzeniu napraw bieżących; myjni przejazdowej, umożliwiającej automatyczne czyszczenie zewnętrzne powierzchni bocznych, czołowych i dachu pojazdów, warsztatu pneumatycznego, elektrycznego oraz mechanicznego, umożliwiających wykonywanie podstawowych czynności kontrolnych oraz napraw podzespołów. Na terenie punktu utrzymania będzie znajdować się również stanowisko ładowania baterii; punktu trafo, sprężarkowni, kotłowni oraz miejsce na zbiornik przeciwpożarowy, materiały niebezpieczne i odpady komunalne; budynek administracyjno-socjalny, w którym znajdować się będą pomieszczenia dla drużyn konduktorskich, rewidentów, pracowników utrzymania technicznego i maszynistów, a także niezbędne pomieszczenia socjalne; zespół torów odstawczych dla 10 sztuk dwuczłonowych EZT wraz z wykorzystaniem do tego celu hali przeglądowej. kat                  
Tags