Kolejna przymiarka do podwyżek cen za wywóz odpadów. Radni zdecydują w poniedziałek

18 stycznia 2022

Czy czekają nas podwyżki cen wywozu śmieci? Miasto po raz kolejny wnosi na sesję rady miejskiej propozycje w tej sprawie, bo na poprzednie zmiany nie chcieli się zgodzić radni PiS. Tymczasem gmina rocznie dopłaca do systemu gospodarki odpadami około 20 mln zł.  Nowe stawki miałyby obowiązywać od kwietnia i rosnąć w kolejnych latach.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

Jak wynika z projektu uchwały, miasto uznało, że przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wziąć pod uwagę: liczbę mieszkańców Radomia, ilość wytworzonych na terenie gminy śmieci, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Prezydent proponuje, aby w Radomiu wybrać metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują radomianie, od gospodarstwa domowego i przyjąć nowe stawki.

Ile zapłacimy od kwietnia?

Jeżeli nieczystości są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna opłata wyniesie: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 22 zł, dla wieloosobowego gospodarstw domowego - 45 zł; jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 18 zł, dla wieloosobowego gospodarstw domowego - 35 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej, miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 66 zł, dla wieloosobowego gospodarstw domowego - 135 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnej gospodarki odpadami, w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej wyniesie: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 54 zł, dla wieloosobowego gospodarstw domowego - 105 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stawki ponownie miałyby wzrosnąć. I tak, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka wyniesie: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 28 zł, dla wieloosobowego gospodarstw domowego - 65 zł; jeżeli odpady nie są segregowane - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 22 zł, dla wieloosobowego gospodarstw domowego  - 45 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów w zabudowie jednorodzinnej zapłaci: w jednoosobowym gospodarstwie - 84 zł, w wieloosobowym - 195 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej wyniesie: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 66 zł, dla wieloosobowego gospodarstw domowego - 135 zł.

To nie koniec podwyżek

Kolejna podwyżka miałaby nastąpić 1 stycznia 2024 r.  Wówczas jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka wyniesie - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 30, dla wieloosobowego gospodarstw domowego - 75 zł.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej opłata wyniesie: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 24 zł,  dla wieloosobowego gospodarstwa domowego - 50 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów, w zabudowie jednorodzinnej zapłaci - w jednoosobowym gospodarstwie - 90 zł, w wieloosobowym - 225 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej wyniesie: dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - 72 zł,  dla wieloosobowego - 150 zł

Nie uderzy po kieszeni

Wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik wyjaśnia, że "regulacja jest rozłożona na trzy lata, bo nie chcemy uderzać mieszkańców po kieszeni". - Ale za parę lat przyniesie to taki efekt, że gmina nie będzie musiała aż tyle dopłacać do systemu  - mówi. Dodaje, że w urzędzie oszacowano, iż po podwyżkach w 2022 r. koszt gospodarki odpadami w mieście wyniesie niecałe 28 mln (do zbilansowania zabraknie 12 mln zł), w 2023 r. - około 40, a w 2024 - 45 mln zł.

Miasto przymierza się również do zwiększenia częstotliwości odbioru papieru i odpadów gabarytowych z zabudowy wielorodzinnej. - To dopiero od października, bo do końca kwietnia mamy zawarte umowy na wywóz. Nowy przetarg ogłosimy właśnie w tym terminie - tłumaczy prezydent Zawodnik.

Ostatnią podwyżkę wprowadzono w 2020 r. Stawki wzrosły wtedy o 2 zł.

Projekt uchwały będzie rozpatrywany na sesji rady miejskiej 24 stycznia.

Bożena Dobrzyńska

Tags