Kolejne poradnie specjalistyczne przy ul. Lekarskiej wznawiają działalność

31 lipca 2020

Już od najbliższego poniedziałku, 3 sierpnia, wznawiają działalność poradnie: chirurgii ogólnej, proktologii, stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz gruźlicy i chorób płuc.

  P1250111   Jak informuje Radomski Szpital Specjalistyczny, odbędzie się to z zachowaniem dotychczasowego reżimu sanitarnego. - Prosimy pacjentów o stosowanie się do zaleceń: zasłaniania nosa i ust czystą maseczką, dezynfekcji rąk i przychodzenia na wizytę nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną. Każdy pacjent, osobiście lub telefonicznie musi odpowiedzieć na krótkie pytania z ankiety epidemiologicznej. Prosimy również, aby zgłaszający się pacjenci wchodzili do poradni wyznaczonymi drzwiami od strony prawej, nad którymi umieszczona jest kamera termowizyjna. Pomiar temperatury wszystkim osobom wchodzącym do budynku jest jednym z istotnych warunków zapewnienia nam wszystkim bezpieczeństwa - zapewnia Dorota Szczepanowska, przełożona pielęgniarek poradni specjalistycznych. Zastrzega, że w poradni chirurgii ogólnej udzielane będą jedynie porady niewymagające pilnej diagnostyki obrazowej. Wynika to z faktu, że utrzymanie statusu szpitala jako jednoimiennego uniemożliwia korzystanie z zaplecza diagnostycznego zlokalizowanego w budynku głównym szpitala przez pacjentów ambulatoryjnych. Ze względów epidemiologicznych wszystkie te badania (RTG, USG) wymagają wcześniejszego zapisu z ustaleniem terminu i wskazaniem godziny. Szpital podkreśla, że poradnie: stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii szczękowo-twarzowej przyjmować będą pacjentów w nowocześnie wyposażonych i wyremontowanych pomieszczeniach na trzecim piętrze,. Do odwołania nie przyjmują nadal poradnie: chorób naczyń, ortopedyczna oraz hepatologiczna i chorób zakaźnych. kat
Tags