Komisja w Kościele

2 lutego 2007

Kościelną Komisję Historyczną Diecezji Radomskiej powołał biskup Zygmunt Zimowski  - podało Radio Plus. Jej celem jest naukowe zbadanie zasobów IPN dotyczących inwigilacji i represjonowania Kościoła katolickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w PRL.

Księża mają informować komisję W skład komisji weszło sześciu księży: proboszcz katedry Edward Poniewierski (przewodniczący), proboszcz parafii Chrystusa Króla Jan Niziołek, kanclerz Kurii Diecezjalnej Sławomir Fundowicz, ekonom diecezjalny Szymon Pikus, sędzia Sądu Biskupiego Dariusz Konieczny i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Albert Warso.

W wywiadzie dla Radia Plus biskup Zimowski podkreślił, że członkowie komisji są specjalistami z określonych dziedzin i doskonale pamiętają czasy PRL. Ordynariusz radomski wyjaśniał, że zadaniem komisji będzie określenie metod pracy władz państwowych wobec duchownych Kościoła katolickiego na terenie diecezji radomskiej w systemie rządów totalitarnych. Księża z radomskiej diecezji, którzy pracowali w duszpasterstwie przed 1989 rokiem i mieli jakikolwiek świadomy kontakt ze służbami bezpieczeństwa, zostaną poproszeni o pisemne informacje do komisji.

Z kolei z komunikatu biskupa radomskiego wynika, że wszystkie prace komisji mają charakter wewnątrzkościelny, a wyniki jej badań zostaną przedstawione biskupowi diecezjalnemu i zainteresowanej osobie. Taka osoba będzie mogła odnieść się do zebranych materiałów wobec komisji i biskupa.