Komunikat policji

4 grudnia 2006
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze prowadzi poszukiwania na podstawie nakazu doprowadzenia oraz listu gończego za:

Grzegorzem Dzierzchowskim
synem Zbigniewa i Barbary z domu Ścisłowicz, ur. 1982.11.28 w Przysusze, zamieszkałym w Przysusze, ul. Pl. 3 Maja 6.

Wymieniony podejrzany jest o dokonanie w dniu 12.12.2002 roku rozboju tj. o przestępstwo z art. 280&1 "kk."

Wszystkie osoby znające miejsce ukrywanie się poszukiwanego lub mogące wnieść istotne informacje w prowadzonych poszukiwaniach, proszone są o kontakt telefoniczny na nr tel. (kier. 0-48) 675 4200 lub bezpłatny nr 112 na terenie całego kraju.

Policja zapewnia anonimowość.