Koniec pieców węglowych. Miasto dopłaci do wymiany na ekologiczne źródło energii

7 lipca 2021

Już w najbliższy piątek, 9 lipca rozpocznie się nabór wniosków o dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Nabór potrwa do 23 lipca. Miasto przeznaczy w tym roku na ten cel pół miliona złotych.

 

Wiceprezydent: Dopłacimy do wymiany pieców węglowych

 

- Wszystkim nam zależy, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem. Jednocześnie mamy świadomość, że jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym są piece, w których  spalane są paliwa niskiej jakości. Dlatego już od kilku lat prowadzimy działania mające na celu likwidację tzw. kopciuchów - przypomina wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Do tej pory, przy zaangażowaniu pieniędzy z budżetu miasta udało się zlikwidować już ponad 1100 takich pieców. Istotnym wsparciem był tu też program Kawka, który - ubolewa wiceprezydent -  został zlikwidowany. - Mimo to nie rezygnujemy. Sami zdecydowaliśmy o przeznaczeniu kolejnych pieniędzy na wsparcie dla osób, które chcą zmienić źródło ogrzewania – mówi Jerzy Zawodnik.

O dotacje z budżetu miasta mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące właścicielami budynków oraz lokali mieszkalnych lub użytkowych. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie wymiany węglowego systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jej wysokość wynosi 200 zł za każde zlikwidowane palenisko oraz 200 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania. Cała dotacja nie może przekroczyć 80 proc. poniesionych kosztów i musi zostać rozliczona do końca listopada br.

Wnioski będą przyjmowane w urzędzie miejskim, w punkcie od strony ul. Staszica, po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem wydziału ochrony środowiska terminu i godziny wizyty, tel. 48 36 20 683 (od 9 lipca, godz. 7.30).

Szczegółowe informacje tutaj

Źródło: UM Radom

Tags