• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Konkurs dla młodych reżyserów. Tematem adaptacja sceniczna tekstów Gombrowicza

27 grudnia 2019

Do 30 kwietnia 2020 roku młodzi reżyserzy mogą składać swoje propozycje w drugiej edycji konkursu na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza. Konkurs organizuje Teatr Powszechny w Radomiu.

 

"Ferdydurke" w reżyserii Alicji Moś-Kerger

„Ferdydurke” w reżyserii Alicji Moś-Kerger

 

– Celem naszego konkursu jest wspieranie promocji młodych reżyserów teatralnych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy utworów Witolda Gombrowicza oraz kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego – wyjaśnia Jolanta Korłub-Ogonkowska z „Powszechnego”.

Konkurs adresowany jest do absolwentów wydziałów reżyserii szkół teatralnych, których staż w zawodzie reżysera jest nie dłuższy niż pięć lat od uzyskania dyplomu. Przedmiotem zainteresowania II edycji (2020) będą adaptacje sceniczne dzieł Witolda Gombrowicza.

Do udziału w konkursie można zgłaszać nigdzie wcześniej nieprezentowane koncepcje przedstawień, wykorzystujące dowolne formy teatralne (spektakle dramatyczne, muzyczne, lalkowe i inne) oraz różne kombinacje tych form.

Główną nagrodą w konkursie jest sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbędzie się na scenie kameralnej lub na scenie Kotłownia w dniu inauguracji XIV  Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Spektakl automatycznie włączony zostanie do konkursu na najlepszą inscenizację utworu Witolda Gombrowicza i wejdzie do repertuaru Teatru Powszechnego.

Pokłosiem pierwszej edycji konkursu był spektakl „Ferdydurke” w reżyserii Aliny Moś-Kerger. Przedstawienie zostało dostrzeżone i docenione przez krytyków teatralnych w całej Polsce. Zostało uhonorowane aktorską nagrodą zespołową na XIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim oraz nagrodą za reżyserię na 44. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych/ „Klasyka Żywa”. Spektakl cały czas jest w repertuarze Teatru Powszechnego i jest regularnie wystawiany.

Więcej szczegółów na stronie Teatru.

bdb

Fot. Kamil Strudziński

 

Tags

Dodaj komentarz