Konserwator zabytków: Murek przy farze od Grodzkiej ma być taki sam jak od Rwańskiej

23 maja 2017

Parafia farna ma wstrzymać prace przy budowie murku okalającą dziedziniec kościoła od strony ul. Grodzkiej. Tak zdecydował wojewódzki mazowiecki konserwator zabytków, uznając że częściowo nie spełnia on warunków pozwolenia na budowę.

    P1130307   Rzeczywiście, murek na tle czerwonej cegły świątyni, wygląda co najmniej dziwnie. - Przypomina bardziej glazurę w łazience niż stylowe ogrodzenie - mówią radomianie. - Ogrodzenie jest częściowo realizowane zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim z lutego br. na podstawie projektu budowlanego. Dotyczy to przebiegu muru, jego wysokości i grubości. Niezgodność dotyczy wykończenia, faktury i kolorystyki zastosowanego materiału z piaskowca, który winien być wykonany z czerwonego piaskowca o wyglądzie jak istniejące ogrodzenie od strony ul. Rwańskiej - wyjaśnia Agnieszka Żukowska, rzeczniczka wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jak dodaje, 19 maja konserwator zabytków wydał decyzję wstrzymującą prowadzenie robót niezgodnie z uzyskanym pozwoleniem. -  Następnie zostanie wydana decyzja nakładająca obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wraz ze wskazaniem terminu wykonania tych czynności - zaznacza Żukowska. Od strony dziedzińca zamontowano też na murku pięć kamiennych epitafiów. - Parafia posiada zgodę na montaż tylko jednej tablicy z 1608 r. o wymiarach 50 x 150 cm, która swymi wymiarami mieści się w wysokości wybudowanego muru - dodaje rzeczniczka. bdb
Tags