• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Koronwirus. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

8 kwietnia 2020

W razie nieprzewidzianego zamknięcia placówki w związku z koronawirusem rodzicom – matce lub ojcu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby go otrzymać, trzeba złożyć do ZUS-u wniosek. Można to zrobić przez internet.

 

zus

 

Ubezpieczeni rodzice dziecka w wieku do ukończenia ośmiu lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Jest to możliwe w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły w związku z epidemią koronawirusa. Świadczenie zostało wprowadzone w marcu rządową specustawą i wydłużone o kolejne 14 dni na mocy tzw. tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy dały również prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej ośmiu lat.

Do tej pory w radomskim oddziale ZUS złożono 2,3 tys. wniosków o zasiłek opiekuńczy.

Także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Od 26 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak w przypadku dzieci do lat ośmiu jest on wypłacony w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu zagrożenia zakażenia koronawirusem. Ubezpieczeni rodzice mają do niego prawo, gdy:

·   dziecko jest w wieku do 16 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności,

·  dziecko jest w wieku do 18 lat i ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

·  dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla rodziców lub opiekunów osób pełnoletnich niepełnosprawnych

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa  placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

– Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – wyjaśnia Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Wypłata za każdy dzień

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.-  Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom, a jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach – tłumaczy Piotr Olewiński.

kat

 

Tags

Dodaj komentarz