Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Możesz zgłosić takie miejsca (WIDEO)

21 czerwca 2022

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) pozwala bez wychodzenia z domu zgłosić miejsca, w których poczucie bezpieczeństwa może być zagrożone – przypomina policja. Od początku tego roku do 10 czerwca w garnizonie mazowieckim zarejestrowano 10 128 zgłoszeń, z czego zostało potwierdzonych 60,03 proc.

 

Wideo: KWP Radom

 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od 20 września 2016 roku. Jest to platforma ułatwiająca komunikację między społeczeństwem a policją, platforma wymiany informacji, za pomocą której każdy obywatel w trosce o bezpieczeństwo ma możliwość dzielenia się informacjami o potencjalnych zagrożeniach z policją. 

Co  można zgłosić?

Katalog zgłoszeń, które można nanieść na KMZB jest bardzo szeroki.  Jak podaje zespół prasowy KWP w Radomiu, analizując funkcjonowanie platformy można stwierdzić, że mieszkańcy garnizonu mazowieckiego chętnie z niej korzystają. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 10 czerwca 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego oznaczono 10 128 zgłoszeń, z czego 6 080 zgłoszeń (60,03 proc.) zostało potwierdzonych. Większość zgłoszeń dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości - 3867 zgłoszeń (38,2 proc.) oraz nieprawidłowego parkowania - 2286 zgłoszeń (22,6%). Następne w kolejności były spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 1 144 zgłoszeń (11,3 proc.), niewłaściwa infrastruktura drogowa – 895 zgłoszeń (8,8 proc.), dzikie wysypiska śmieci – 335 zgłoszeń (3,3 proc.) oraz grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacja – 319 zgłoszeń (3,1 proc.). Pozostałe zgłoszenia dotyczyły m.in. wałęsających się psów, aktów wandalizmu, nielegalnych rajdów samochodowych, złej organizacji ruchu, używania środków odurzających, niszczenia zieleni, miejsc niebezpiecznej działalności rozrywkowej, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych.

Zgłaszasz anonimowo

- Pamiętajmy, że nanoszone zagrożenia są anonimowe, a zaznaczenie zagrożenia jest proste i intuicyjne. Dlatego zachęcamy do korzystania z KMZB przy pomocy smartphona, tabletu lub komputera poprzez wpisywanie adresu strony internetowej: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html  - informuje policja.

Informacje, jak funkcjonuje i jak nanieść zagrożenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można uzyskać oglądając filmik.

W przypadku pilnych spraw zagrożenia życia i zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub 997.

kat