Kto dostał się do wymarzonej szkoły? Opublikowano listę zakwalifikowanych

22 lipca 2021

To  był emocjonujący dzień dla absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców. Wielu z nich z niepokojem sprawdzało opublikowane właśnie listy kandydatów zakwalifikowanych do radomskich liceów i techników na rok szkolny 2021/2022. Dla „nieprzyjetych” będzie jeszcze dodatkowa rekrutacja.

 

Najwięcej chętnych było w "Chałubińskim" (fot. www.chalubinski.edu.pl)

 

Połowa tegorocznych absolwentów szkól podstawowych - 1580 osób - będzie kontynuować naukę w 54 oddziałach ogólniaków. Tu - przypomnijmy - biorąc pod uwagę pierwszą preferencję, najwięcej kandydatów na jedno miejsce miały: IV LO im. T. Chałubińskiego, III LO im. D. Czachowskiego, XI LO im. S. Staszica, I LO im. M. Kopernika oraz II LO im. M. Konopnickiej.

– Szczególną uwagę zwraca w tym roku dynamiczny wzrost popularności liceum Czachowskiego. Jednocześnie próg punktowy w tej szkole jest porównywalny do dwóch pierwszych liceów czyli „Chałubińskiego” i „Kochanowskiego” - podaje wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Wszystkie planowane oddziały powstały także w: V LO im. R. Traugutta, VI LO im. J. Kochanowskiego, X LO im. S. Konarskiego oraz w XII LO w ZSO nr 4 im. Polskich Olimpijczyków. Jedynie część spośród planowanych klas powstała natomiast w VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i w XIII LO im. Polskich Noblistów.

Do techników zostało zakwalifikowanych 1226 uczniów. – Podobnie jak w poprzednich latach największym zainteresowaniem cieszyła się oferta Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Technicznych. Biorąc pod uwagę dużą liczbę punktów, jakie mieli kandydaci, a jednocześnie uwzględniając potrzeby rynku pracy, zdecydowaliśmy o utworzeniu w tych szkołach dwóch dodatkowych oddziałów. W "elektroniku" powstanie dodatkowa klasa o kierunku technik programista, a w ZST – technik informatyk - informuje wiceprezydent Kalinowska.

Uczniowie zakwalifikowani mają teraz czas do 30 lipca, aby potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. Powinni złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe potrzebne będzie także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia, a następnego dnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Będzie się odbywała bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. W oddziałach, które już zostały uruchomione zarówno w liceach, jak i szkołach zawodowych pozostaje ponad 70 wolnych miejsc. Nowe oddziały będą tworzone w zależności od zainteresowania uczniów.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 16 sierpnia.

kat

Źródło: UM Radom

Tags