Kto odpowiada za podwyżki cen wody? Szukanie winnych trwa

19 lipca 2018

– Wody Polskie jedynie regulują, a nie ustalają stawki za wodę i odprowadzanie ścieków. Wysokość stawek zależy od dostawcy tych usług, w przypadku Radomia Wodociągów Miejskich – wyjaśniają przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

 
Przedstawiciele Wód Polskich przyjechało na konferencję z Warszawy

Przedstawiciele Wód Polskich przyjechałi na konferencję z Warszawy

  Kierownictwo Wód Polskich przyjechało specjalnie do Radomia, by na konferencji prasowej wyjaśnić, jaka rolę pełnią jeśli chodzi o ceny  dostarczania wody i odprowadzanie ścieków.  - Nie jesteśmy odpowiedzialni za ostatnia podwyżkę cen w Radomiu. Co ciekawe, w informacjach, jakie się pojawiły ostatnio, nie mówiono o tym, że Wody Polskie obniżają także ceny. Bo w tych gminach, gdzie ceny spadły, samorządowcy mówią,że to ich zasługa, a tam gdzie ceny wzrosły pojawia się informacja, że to Wody Polskie podniosły ceny  - zapewniał rzecznik WP Sergiusz Kieruzel. Tłumaczył, że jego firma jedynie "zweryfikowała, czy te ceny, które przedstawiły przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne" są rzeczywiste. - A włodarze jako prezydenci, burmistrzowie, wójtowie mieli możliwość jako strona, czy ta stawka jest rzeczywiście adekwatna, czy mieszkańców można obciążać takimi, czy innymi kosztami za ścieki i wodę. W Radomiu prezydent miasta nie uczestniczył w wym procesie, nie skorzystał z tej możliwości. Nie zanegował na żadnym etapie procedowania tych stawek, natomiast już po zatwierdzeniu pojawiły się informacje, że to Wody polskie podniosły ceny. A to nieprawda - powtarzał Kieruzel. Twierdzi, że dwukrotnie WP nie zatwierdzały cen zaproponowanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu, aż do momentu kiedy koszty inwestycyjne, podwyżki płac, instalacja nowych urządzeń w spółce spowodowała, że ta 6-proc. w pierwszym roku obowiązywania będzie większa. - Przedsiębiorstwu i władzom samorządowym przysługuje prawo do odwołania się od każdej decyzji wydanej przez Wody Polskie. Prezydent miasta ma prawo odwołać się od decyzji Wód Polskich, jeżeli nie zgadzałby się na stawki ustalone przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. W przypadku taryf dla miasta Radomia prezydent nie wniósł odwołania - powtarza dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Łukasz Gojke. Przypomnijmy: od 7 lipca br. cena litr sześć. wody dostarczanej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu wynosi 3,91 zł (brutto), za rok wzrośnie do 3,95 zł, a od lipca 2010 wynosić będzie 4,01 zł. Prezydent do stanowiska Wód Polskich odniesie się jutro. bdb
Tags