• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Którędy pobiegnie obwodnica Zwolenia? GDDKiA zbiera korespondencyjnie opinie

1 marca 2021

Mazowiecki oddział GDKiA w Warszawie rozpoczyna dzisiaj, 1 marca pierwszą z dwóch korespondencyjnych akcji informacyjnych dotyczących wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79.

 

 

- W ramach opracowywanego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przewidziane zostały akcje informacyjne mające na celu zebranie opinii społeczeństwa i władz samorządowych odnośnie przebiegu przyszłej obwodnicy Zwolenia. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną projektant kontynuuje prace projektowe, jednak podjęta została decyzja o przeprowadzeniu działań informacyjnych w formie korespondencyjnej - tłumaczy Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDDKiA w Warszawie.

Na stronie internetowej: https://dk79-obwodnica-zwolenia.pl udostępnione są już materiały informacyjne wraz z formularzem opinii. Drogowcy czekają na nie do 16 marca. Formularze można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej: Akcja Informacyjna nr 1 – BUDOWA OBWODNICY ZWOLENIA (dk79-obwodnica-zwolenia.pl) lub przesyłać: pocztą e-mail na adres: DK79-STES@multiconsult.com.pl, pocztą tradycyjną na adres: MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa z dopiskiem: „Akcja informacyjna I – Budowa Obwodnicy Zwolenia w ciągu DK-79”.

Którędy pobiegnie obwodnica?

Nowa trasa o długości około 9 km (w zależności od wariantu) planowana jest w nowym śladzie drogi krajowej nr 79, jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Rozpatrywane są warianty po wschodniej i zachodniej stronie Zwolenia.

Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości, poniżej Zwolenia, czyli obwodnicy Lipska. - Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają - wyjaśnia rzeczniczka.

Przygotowują dokumentację projektową

Wykonawcą dokumentacji wartości 2,4 mln zł jest Multiconsult, który zrealizuje zadanie w ciągu 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na 2023 rok.

Zadaniem projektanta jest wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. 

GDDKiA planuje, że w I półroczu 2022 roku złożony zostanie wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej,  w2026 roku – rozpoczęcie robót, a w 2028 – zakończenie.

kat, bdb

Fot. GDDKiA Warszawa

 

Tags