• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Lotnisko w Radomiu. PPL podpisał kolejną umowę na rozbudowę portu

7 września 2020

Ponad 45 mln zł będzie kosztować budowa obiektu administracyjnego, hali magazynowo-garażowej i kubaturowych towarzyszących na lotnisku w Radomiu. Dzisiaj Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze podpisały umowę z firmą Anna-Bud na realizację tej inwestycji.

 

Umowę na budowę obiektów kubaturowych podpisali prezes Anna-Bud, Anna Bartela i prezes PPL Mariusz Szpikowski

Są to budynki niezbędne do funkcjonowania lotniska (poza terminalem), tj. administracyjnego służb lotniskowych, hali garażowej z magazynami. Wykonawca będzie miał także zadanie dostosować istniejące obiekty kontenerowe do przejęcia funkcji budynku socjalnego (agentów obsługi naziemnej) i służby utrzymania lotniska. Spółka, która wygrała przetarg zbuduje również układ drogowy połączony z układem drogowym portu lotniczego oraz z zewnętrznymi miejscami parkingowymi. Głównymi użytkownikami tej infrastruktury wspierającej będą służby lotniskowe i administracja, Straż Graniczna, Urząd Celny, Agenci Obsługi Naziemnej.

Siedem umów na 435 mln zł

Do tej pory PPL podpisało siedem umów z wykonawcami prac na lotnisku w Radomiu na łączną kwotę około 435 mln zł.

Na Sadkowie trwa modernizacja i wydłużanie (o 500 m) pasa startowego oraz budowa nowego terminala. PPL podpisał również umowy (poza dzisiejszą) na wykonanie projektu budowlanego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych, parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców (przetarg jest na etapie wyłaniania wykonawcy, wpłynęły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej), opracowanie dokumentacji projektowej na budowę masztów oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Z kolei na prośbę firm zainteresowanych budową wieży dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej, termin składania ofert uzgodniono na 28 września. Realizacja ma rozpocząć się  w okolicach czerwca 2021 roku, a zakończenie prac w 2022roku.

PPL unieważnił natomiast przetarg na budowę układu drogowego samochodowego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką przeznaczył na realizację zadania.

Miarowo, równomiernie, jak pociąg po szynach

Prezes PPL zapewnia, że firma która kieruje realizuje inwestycję w Radomiu "miarowo, równo, równomiernie, jak pociąg po szynach". - Przygotowując harmonogramy wpisujemy w nie również terminy, odwołania, dlatego że nie zakładamy, że w każdym postępowaniu nie będzie odwołań, nie będzie wydłużonych terminów administracyjnych. Jeśli są odwołania, to nie znaczy, że coś się opóźnia - twierdzi Mariusz Szpikowski.

Prezes Portów Lotniczych podkreśla, że na rynku budowlanym nastąpiła korzystna zmiana. - Chętnych do udziału w przetargach jest relatywnie dość dużo, a odwołania, które mają miejsce, są dalszą próbą wygrania kontraktu. Jest to wpisane w proces przetargowy, a my dzięki jesteśmy w stanie osiągać lepsze ceny niż zakładaliśmy. Do przetargu na drogi zgłosiło się wstępnie siedem firm - mówi Szpikowski.

Terminal jest najważniejszy

- Najważniejszy jest termin zakończenia budowy terminalu. Data oddania go do użytku w sposób najbardziej krytyczny wpływa na termin uruchomienia lotniska - podkreśla prezes Szpikowski.

- Prace idą zgodnie z harmonogramem. Nie notujemy żadnych znaczących opóźnień. W tej chwili skupiamy się na ustawianiu belek konstrukcyjnych, wykonywane są również prace posadzkowe i instalacje podposadzkowe i czekamy na montaż konstrukcji dachu - wyjaśnia Paweł Wróbel z firmy Mirbud, która wznosi terminal.

Najważniejszy na lotnisku obiekt ma być gotowy w styczniu 2022 roku. Całe lotnisko jesienią tego samego.

Bożena Dobrzyńska

Fot. z lotniska PPL

 
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *