Maciej Żółtowski żegna się z ROK: Miasto bezprawnie ingerowało w sprawy orkiestry

25 lipca 2017
 
Maciej Żółtowski żegna się z orkiestrą i melomanami

Maciej Żółtowski żegna się z orkiestrą i melomanami

Oświadczenie Macieja Żółtowskiego, dyrektora Radomskiej Orkiestry Kameralnej publikujemy w całości: "W odpowiedzi na wiele pytań, wątpliwości, a czasem zwykłych przekłamań pragnę Państwa poinformować, że: 1) przystąpiłem do procedury naboru na stanowisko Dyrektora ROK po licznych apelach naszych melomanów, których o żadne wsparcie, tym bardziej o podpisywanie petycji nie prosiłem; takie sugestie są wysoce obraźliwe dla wszystkich, którzy włączyli się w tę akcję, a także dla mnie; 2) zawsze szanowałem i szanuję muzyków Orkiestry, których przecież, z wyjątkiem dwóch osób, sam w tej instytucji zatrudniłem; mam natomiast poważne zastrzeżenia do zachowania muzyków ROK w ostatnim czasie, w szczególności w ostatnich tygodniach; okazywany brak szacunku w publicznych wypowiedziach w stosunku do występujących u nas gościnnie cieszących się wielkim uznaniem na świecie solistów i dyrygentów (m.in. Piotr Pławner, Jesus Medina, Adam Wodnicki, Łukasz Długosz, Jan Jakub Bokun, Maksym Rzemiński, Janusz Wawrowski, Domenico Nordio, Bartłomiej Kominek, Klaudiusz Baran), jest wysoce niezrozumiały, bo przecież dzięki tym gościom nasze koncerty są atrakcyjne dla publiczności; 3) uważam, że ze względu na dobro instytucji i pracowników w niej zatrudnionych naszych wewnętrznych problemów i nieporozumień nie powinno się roztrząsać na forum publicznym; 4) powstałe nieporozumienia były w dużej mierze wynikiem nieuprawnionej ingerencji przedstawicieli organizatora – Gminy Miasta Radomia – w sprawy pomiędzy dyrektorem orkiestry a związkami zawodowymi; 5) groźba zawarta w oświadczeniu związków zawodowych, jakoby wszyscy muzycy mieli zrezygnować z pracy w przypadku mojego ponownego powołania jest próbą ordynarnego szantażu, a uleganie mu źle wróży przyszłości wszystkich instytucji, dla których Gmina Miasta Radomia jest organizatorem; 6) Pan Prezydent wybrał odmienną od mojej koncepcję zarządzania Orkiestrą; miał do tego prawo, choć pragnę podkreślić, że chodzi wyłącznie o koncepcję zarządzania: cele i misję działania ROK określa jasno statut nadany uchwałą nr 346/2012 Rady Miejskiej w Radomiu i ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), nie zaś Pan Prezydent; 7) Radomska Orkiestra Kameralna to nie tylko zespół orkiestrowy, to także 10 pracowników administracji i obsługi, bez których niemożliwe jest organizowanie koncertów i – może przede wszystkim – środowisko muzyczne, w tym melomani skupieni wokół naszej instytucji; budowałem tę orkiestrę, podobnie jak wcześniejsi zapaleńcy, m.in. Stanisław Bawor, z myślą o środowisku osób kochających muzykę i Filharmonii, a nie jak to chce przedstawiciel związków zawodowych – orkiestrze grającej na deptaku czy w centrach handlowych; 8) mam nadzieję, że idea Filharmonii przetrwa obecne zawirowania i ROK nadal będzie realizować zadania wynikające z jej statutu i wspomnianej ustawy; Dziękuję wszystkim, którzy wspierali ROK przez ostatnie 10 lat: publiczności kochającej muzykę, sponsorom hojnie nas wspierającym, dziennikarzom dbającym o rozpowszechnianie informacji o naszej działalności i oddanym naszej sprawie współpracownikom".  
Tags