• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Magistrat zamyka okienko podawcze. Terminy ulegają zawieszeniu

5 kwietnia 2020

W urzędzie miejskim nie będzie już bezpośredniej obsługi interesantów. Zamknięte zostaje okienko podawcze, w zamian pojawi się urna na dokumenty. Magistrat przypomina też, że ulegają zawieszeniu terminy wynikające m.in. z Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym czy Ordynacji podatkowej.

  P1180295   Zmiany będą obowiązywać od poniedziałku, 6 kwietnia. Przy wejściu od ul. Kilińskiego zostanie ustawiona urna, w której będzie można zostawiać dokumenty dotyczące bieżących spraw prowadzonych przez urząd. Zamknięte będzie okienko podawcze. Wyjątkiem pozostanie bieżąca rejestracja zgonów i sporządzanie aktów zgonu. Te zadania na dotychczasowych zasadach są realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Moniuszki 9. W dalszym ciągu magistrat zachęca do załatwiania spraw w formie elektronicznej poprzez platformę IBOM oraz e-Puap lub nadanie pisma w placówce pocztowej. Wszelkich informacji pracownicy urzędu  udzielają również telefonicznie. Numery telefonów do wszystkich wydziałów i biur dostępne są tutajhttp://bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura. Urząd przypomina też, że została uruchomiona specjalna infolinia. Dzwoniąc pod numer 48 36 20 860 można uzyskać informacje na temat pracy urzędu, a także bezpośrednie numery telefonów do wydziałów. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Urząd Miejski w Radomiu informuje, iż ulegają zawieszeniu terminy wynikające m.in. z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym czy Ordynacji podatkowej. kat
Tags