Mają prezesa na Ustroniu

8 grudnia 2006

Zenon Krześniak jest nowym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie. W konkursie na szefa spółdzielni pokonał 7 konkurentów.Ze wszystkimi kandydatami rozmawiała rada nadzorcza. Wyboru dokonała poprzez tajne głosowanie. Za Krześniakiem opowiedziało się 9 spośród 13 członków rady. Czterech było przeciw.

Zenon Krześniak startował także w pierwszym, unieważnionym konkursie na prezesa Ustronia. Popiera go grupa działaczy Stowarzyszenia „Nasze Osiedle”, związanego również z PiS-em, która doprowadziła do odwołania poprzedniego zarządu spółdzielni.

Zenon Krześniak w spółdzielczości mieszkaniowej pracuje od wielu lat, był prezesem m.in. SM Budowlani,Starówka i Budochem. – Niewątpliwie jest to kandydat merytorycznie bardzo dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji - powiedział nam członek Rady Nadzorczej SM Ustronie, senator Andrzej Łuczycki (PO). – Ja jednak głosowałem przeciwko, ponieważ była to kandydatura wyraźnie polityczna.

W tej sytuacji - zdaniem senatora - inni, równie fachowi kandydaci, nie mieli szans.

Rada nadzorcza wybierze teraz pozostałych członków zarządu największej radomskiej spółdzielni mieszkaniowej.