Mamy VIII Kurkowego Króla!

3 czerwca 2019

1 czerwca na strzelnicy PZŁ w Piastowie, Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu wyłoniło VIII Radomskiego Króla Kurkowego, którym został Radosław Stańczykowski, wicekrólem Piotr Lutostański, a Grand Prix strzelania królewskiego wywalczył Waldemar Barczyk ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego TS. 

 
DSC_0391
Wybór królów kurkowych to średniowieczna, mieszczańska tradycja bractw kurkowych w Polsce i Europie. Lokacyjne prawo magdeburskie nakładało, na mieszkańców miast obowiązek ich obrony własnymi siłami podczas wojen i napadów zbrojnych. Każdy cech rzemieślniczy i kupiecki miał wyznaczone do obrony stałe miejsce: ulicę, odcinek murów miejskich, basztę, bramę miejską. Członkowie cechów – ludzie majętni, przez cały rok ćwiczyli się w strzelaniu, urządzając także doroczne zawody o tytuł króla kurkowego. Tradycje bractw kurkowych nakazują, aby i dziś wyłaniać królów kurkowych dla miast, w których działają konfraternie brackie.
- Radomskie Bractwo św. Sebastiana od początku swojego istnienia czyli 2012 roku, w swojej działalności kieruje się wartościami patriotycznymi i chrześcijańskimi, które są dla nas kardynalnym nakazem. Dlatego też każdego roku nadajemy hasło naszemu strzelaniu królewskiemu, które podkreśla naszą miłość do Ojczyzny i przywiązanie do wiary naszych ojców. W tym roku jest to zawołanie „Polonia Semper Fidelis", Polska Zawsze Wierna – mówi Sławomir Adamiec, hetman radomskiej konfraterni.
Zwycięzcami strzelań w tegorocznym VIII Strzelaniu Królewskim Bractwa Kurkowego św. Sebastiana w Radomiu zostali: - Strzelanie Królewskie o tytuł VIII Radomskiego Króla Kurkowego A.D. 2019, Radosław Stańczykowski, - Strzelanie o karabelę Hetmana Stanisława Żółkiewskiego A.D. 2019, Bogdan Łęcki, - Strzelanie Grand Prix A.D. 2019, Waldemar Barczyk ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego TS, - Strzelanie o Lilie św. Kazimierza A.D. 2019, Karol Waszkiewicz ,
- Strzelanie o laur „Polonia Semper Fidelis" A.D. 2019, Kazimierz Ciszek.
W tym roku w radomskich strzelaninach uczestniczyli przedstawiciele bractw: świętokrzyskiego i warszawskiego.
kat/ źródło www. bractwokurkowe.radom.pl
Tags