Miałeś chamie Złoty Róg

15 grudnia 2007
Postaci dramatu, realia epoki, wreszcie plakaty teatralne do sztuk i film Wajdy - między innymi takie elementy odnajdziemy na otwartej w Muzeum Jacka Malczewskiego wystawie "Złoty róg". Ogromna ekspozycja jest hołdem złożonym Stanisławowi Wyspiańskiemu w kończącym się roku jego imienia.  Są plakaty do przedstawień


Jak podkreślają organizatorzy wystawy ma ona charakter edukacyjny. Składają się na nią trzy części. Na pierwszej prezentowane są plakaty do różnych dzieł scenicznych artysty, m.in. „Warszawianki”, „Wyzwolenia”, „Nocy listopadowej”. Druga część poświęcona została biografii Wyspiańskiego, gdzie oglądamy portrety artysty i jego rodziny oraz dokumenty i listy. Większość dokumentów i fotografii została udostępniona muzeum dzięki uprzejmości Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Autorki scenariusza Ilona Pulnar i Małgorzata Jurecka wiernie odtworzyły też dekoracje opisane w „Weselu”, m.in. wnętrze dworku Włodzimierza Tetmajera, łącznie z pamiątkami z dzisiejszej „Tetmajerówki”, które pozyskane zostały od wnuczki Tetmajera Elżbiety Konstanty.Wystawa oddaje klimat epoki

W największym pomieszczeniu ekspozycyjnym muzeum  - tuż za ogromnymi drzwiami wejściowymi odnajdziemy postaci będące bohaterami dramatu, zarówno Osoby Dramatu, czyli: Stańczyka, Hetmana, Rycerza Czarnego, Upiora i Widmo, jak pierwowzory bohaterów „Wesela”, jak np.: Pana Młodego – czyli Lucjana Rydla, Poetę – Kazimierza Tetmajera, Gospodarza – Włodzimierza Tetmajera. Ta część wystawy jest najbardziej teatralna - postaci kręcą się bowiem jakby w chocholim tańcu na okrągłym podeście.

Z kolei realia „Wesela” i epoki Młodej Polski zostały zilustrowane dziełami malarskimi artystów związanych z tym okresem i ówczesnym Krakowem, m.in. Włodzimierza Tetmajera, Henryka Uziębły, Wacława Koniuszko, Jana Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego.

Niezwykle istotną częścią ekspozycji jest prezentacja prac Andrzeja Wajdy oraz Krystyny Zachwatowicz, które związane są ze spektaklami teatralnymi i filmem „Wesele” w reżyserii artysty. Są więc projekty scenograficzne, kostiumy, rekwizyty oraz plakaty, fotosy teatralne i filmowe, wypożyczone ze zbiorów prywatnych państwa Wajdów.

Wystawa bedzie czynna do maja 08r.