• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Miliony dla szpitali. Powstanie m.in. operacyjna sala hybrydowa na Józefowie

18 lutego 2018

Ponad 10,1 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd Mazowsza na inwestycje w radomskich szpitalach: specjalistycznym na Józefowie i psychiatrycznym w Krychnowicach. W tym pierwszym prawie 1,6 mln zł pochłoną prace przystosowawcze w hybrydowej sali operacyjnej. Na jej wyposażenie kolejne miliony da minister zdrowia.

  20171031_100036[2]   Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu realizował będzie cztery projekty: modernizację pomieszczeń oddziałów w budynku D (800 tys. zł), modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów hybrydowej sali operacyjnej (blisko 1,6 mln zł), wdrożenie e-usług (ponad 1,1 mln zł), wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmiany użytkowania budynku gospodarczego na obiekt dla Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci oraz części administracyjnej (396 tys. zł). Pracownia cytostatyczna i kuchnia W budżecie Mazowsza na 2018 rok nie ma jednak pieniędzy na tak potrzebną pracownię cytostatyczną i remont kuchni.  - Zgłosiłam jednak poprawkę do budżetu i liczę na to, że te środki się znajdą - mówi Bożenna Pacholczak, wiceprzewodnicząca sejmiku wojewódzkiego i zarazem wicedyrektor MSS w Radomiu. Wyjaśnia, że nie można było tych pozycji zapisać w budżecie wcześniej. -  Na konieczność  utworzenia w aptece pracowni cytostatyków zwróciła nam uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Jeśli jej nie będzie, to mogą przestać funkcjonować, przynajmniej w części, przestać funkcjonować oddziały: onkologiczny, hematologiczny, bo cytostatyki to nic innego, jak potocznie mówiąc "chemia". Aby podać lek pacjentowi, musimy te cytostatyki rozpuścić - tłumaczy dyrektor Pacholczak. Na pracownię szpital potrzebuje 3 mln zł. - W tej chwili robimy projekt pracowni - dodaje, wyjaśniając, że podczas zatwierdzania budżetu Mazowsza w grudniu 2017 roku, nie były jeszcze gotowe wszystkie dokumenty. - Z tego powodu moja poprawka przepadła - podkreśla Pacholczak. Podobna sytuacja dotyczy remontu kuchni, która nie była odnawiana od początku istnienia, czyli od 17 lat. Wprawdzie żywienie pacjentom szpitala zapewnia firma kateringowa, ale przygotowanie posiłków odbywa się w placówce na Józefowie. Minister też da na "hybrydę" Bożenna Pacholczak przypomina, ze MSS pozyskuje fundusze nie tylko z samorządu Mazowsza, ale również z  Ministerstwa Zdrowia. Tak jest m.in. w przypadku hybrydowej sali operacyjnej, na wyposażenie której szpital pozyskał z resortu 5, 2 mln zł. - To sala o bardzo wysokich standardach i będą mogły w niej pracować oddziały: chirurgia ogólna i onkologiczna, kardiochirurgia, ortopedia. 1,6 mln zł, które przyznał nam zarząd Mazowsza zostaną przeznaczone na prace dostosowawcze - mówi dyrektor Pacholczak. Szpital na Józefowie zabiega o kolejne 17 mln zł z Ministerstwa Zdrowia na prace remontowe oddziałów oraz o 6 mln zł w ramach regionalnego Instrumentu Terytorialnego (fundusze UE dzielone przez samorząd wojewódzki). Natomiast Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Krychnowicach otrzyma pieniądze na modernizację pawilonu szpitalnego nr 8 (4,6 mln zł), dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dwóch pawilonów szpitalnych oraz budynku administracji (ponad 1,1 mln zł), a także drugi etap wdrażania systemu e-zdrowie (ponad 470 tys. zł). Bożena Dobrzyńska
Tags