Młodzież uczy się praw

24 listopada 2006

Młodzież uczy się tutaj, jak posługiwać się obowiązującym prawem, zapoznaje z ważnymi aktami prawnymi i praktycznie zgłębia problem. Dziś rusza trzecia edycja Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich.

Wolski: edukacja prawna młodzieży jest bardzo ważna Podobnie jak w latach ubiegłych wszechnicę organizuje radomski Komitet Ochrony Praw Dziecka, który realizuje grant Fundacji Batorego, przyznany na edukację prawną młodzieży.

- W zajęciach będzie uczestniczyć około 30 osób, uczniów drugich klas licealnych - wyjaśnia szef Komitety Ochrony Praw Dziecka Włodzimierz Wolski. - Tematyka spotkań to akty prawne, takie jak konstytucja, Konwencja Praw Człowieka i Obywatela, poszczególne ustawy, kodeksy, prawo lokalne.

Zdaniem Wolskiego zajęcia we wszechnicy są doskonałym uzupełnieniem edukacji szkolnej, gdzie prawie w ogóle uczniowie nie mają styczności z zagadnieniami prawa. - Tutaj nie tylko je poznają, ale także dowiedzą się, w jaki sposób je stosować i z nich korzystać - dodaje W. Wolski.

Spotkania będą miały formę warsztatów, które poprowadzą prawnicy. Młodzież będzie też uczesniczyć w sesji rady miejskiej i odwiedzi Areszt Śledczy na Koziej Górze.