MZDiK zapowiada kolejne zmiany w organizacji ruchu w centrum

10 lipca 2015

Skłodowskiej-Curie została po przebudowie nawierzchni włączona wraz z odcinkami trzech sąsiednich ulic do strefy Tempo 30. – To nie koniec zmian – jeszcze w tym roku strefa ta obejmie również południową część Śródmieścia – zapowiada MZDiK.

1100715curie Dzisiaj (10 bm.) rozpoczął się odbiór techniczny prac na Skłodowskiej-Curie ma 6 m szerokości, a chodniki po obu stronach - po 3. Na całej długości ulicy po jej południowej stronie powstały zatoki do parkowania prostopadłego. W podobny sposób parkować można również w zatoce po stronie północnej, czyli w pobliżu ulicy Niedziałkowskiego, koło dawnej Cepelii. - Przy drodze pojawiło się kilka nowych rozwiązań, m.in. betonowe odbojniki montowane kilkadziesiąt centymetrów przed krawędzią zatok. Uniemożliwiają one samochodom blokowanie części szerokości chodnika, co z pewnością cieszy wszystkich pieszych - wymienia rzecznik MZDiK Dariusz Dębski i przypomina, że na ulicy ponownie będzie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Wyniesione skrzyżowania Ale dwie najważniejsze nowości to wyniesione skrzyżowanie u zbiegu Skłodowskiej-Curie i Niedziałkowskiego oraz wyznaczenie na nim dodatkowego, trzeciego przejścia dla pieszych. - Zmiany te mają oczywiście związek z rozszerzeniem strefy Tempo 30. Obowiązuje ona obecnie nie tylko na  Skłodowskiej-Curie na odcinku od Niedziałkowskiego do 25 Czerwca, ale także na Niedziałkowskiego od Żeromskiego do Kelles-Krauza, na Żeromskiego między Niedziałkowskiego a 25 Czerwca oraz na Słowackiego od Żeromskiego do 25 Czerwca. Na odcinkach tych czterech dróg jest ograniczenie prędkości do 30 km na godz. - ostrzega rzecznik. Zaznacza, że z założenia w strefie Tempo 30 ogranicza się stosowanie znaków pionowych. - Dlatego zdemontowaliśmy oznakowanie w rejonie obu skrzyżowań koło dawnej Cepelii oraz na skrzyżowaniu koło Łaźni. Nie ma tam już ulic z pierwszeństwem i podporządkowanych - skrzyżowania te są równorzędne, co oznacza, że pierwszeństwo mają wyjeżdżający z prawej strony. Przykładowo jadący ulicą Słowackiego w kierunku Urzędu Miejskiego u zbiegu z jednokierunkowym odcinkiem Żeromskiego powinien ustąpić pierwszeństwa rowerzystom poruszającym się po wyznaczonym tam kontrapasie - tłumaczy Dębski. Kolejne ulice w strefie Tempo 30 Jeszcze w tym roku strefa Tempo 30 obejmie kolejne ulice - zapowiada MZDiK. Ograniczenie prędkości wprowadzi w części Śródmieścia położonej na południe od Żeromskiego. Najwięcej zmian będzie na ul. Sienkiewicza. - Przejście dla pieszych między placem przed katedrą a parkiem Kościuszki zostanie wyniesione. Zbudujemy je z takiej samej kostki i w taki sam sposób jak dwa wyniesione przejścia na Kilińskiego. Dzięki temu rozwiązaniu piesi będą mogli tam komfortowo i bezpiecznie przechodzić na drugą stronę ulicy. Na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Piłsudskiego zacznie obowiązywać łamane pierwszeństwo - będą je mieli skręcający z Sienkiewicza w lewo w Piłsudskiego oraz w kierunku przeciwnym, czyli tak jak na trasie autobusów linii 1 i 15. Odcinek Piłsudskiego między Sądem Okręgowym a placem Konstytucji 3 Maja będzie drogą podporządkowaną i uzyska status strefy zamieszkania, co oznacza, że piesi będą mieli tam prawo do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami - dokładnie tak samo, jak np. teraz na ulicy Prusa. Przy okazji wprowadzimy u zbiegu Sienkiewicza i Piłsudskiego nowe oznakowanie poziome, aby ograniczyć powtarzające się przypadki parkowania na tym skrzyżowaniu - opowiada rzecznik MZDiK. Rowerem z parku prosto w Prusa Sporo nowości pojawi się też w obrębie skrzyżowania Sienkiewicza i Moniuszki. - Przede wszystkim zmienimy lokalizację obu przystanków autobusowych. Przystanek wyznaczony obecnie obok siedziby Urzędu Stanu Cywilnego przeniesiemy przed skrzyżowanie, w okolice kiosku z prasą. Analogiczna zmiana czeka drugi przystanek, dla pasażerów jadących w kierunku ul. 25 Czerwca: obecnie znajduje się on niedaleko delikatesów, a po zmianach będzie przed skrzyżowaniem z Moniuszki, naprzeciwko budynku USC. Nie przewidujemy budowy zatok, autobusy będą zatrzymywały się bezpośrednio na pasach ruchu. Na Sienkiewicza koło parku Kościuszki, między Mickiewicza a aleją biskupa Chrapka wyznaczymy nowe miejsca parkingowe, zaś nieco dalej - między tą aleją a wejściem do parku obok przystanku autobusowego Sienkiewicza/Katedra część szerokiego chodnika przeznaczymy na nowe przejazdy rowerowe. Dzięki nim rowerzyści nie tylko bez problemu przejadą między wlotami tych alejek, ale także wyjadą z parku prosto w ul. Prusa. Ponadto na wysokości przystanku Sienkiewicza/Katedra zbudujemy z masy bitumicznej dwa progi wyspowe, które skłonią kierowców do zachowania większej ostrożności. Takie same progi pojawią się na Mickiewicza obok parku Kościuszki - zastąpimy nimi obecne, przykręcane do nawierzchni, progi zwalniające. I wreszcie ostatnia zmiana: przejście dla pieszych na Mickiewicza, na wysokości placu za katedrą, również zostanie zbudowane z kostki i wyniesione - precyzuje Dariusz Dębski. Na wprowadzenie wszystkich zmian w ramach rozszerzenia strefy Tempo 30 na południową cześć Śródmieścia MZDiK przeznaczy 300 tys. zł zarezerwowane w tegorocznym budżecie na usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego. (kat) Fot. MZDiK
Tags