Reklama
Reklama

Na edukację, kulturę, ochronę zdrowia. Region radomski i powiat grójecki z dodatkowymi 60 mln zł od sejmiku wojewódzkiego

11 lutego 2024

60 mln zł – tyle region radomski i powiat grójecki otrzymają z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację różnych projektów i programów wsparcia. Pieniądze pozwolą na m.in. na inwestycje w edukacji, instytucjach kultury i ochronie zdrowia, modernizację boisk i hal sportowych, zakup autobusów dla szkół.

 

Elektrownia zrobi zadaszenie nad patio (fot. MCSW Elektrownia)

 

Decyzję w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ponad 24,5 mln zł przeznaczy na inwestycje w szpitalach i placówkach kultury, a prawie 35,8 mln zł sejmik przyznał samorządom w ramach programów wsparcia.

Był czas na przygotowanie

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął właśnie 11 z ponad 20 programów wsparcia, na które nabory zostały ogłoszone jeszcze w zeszłym roku. – Zależało nam, aby dać samorządom czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów. Dzięki temu już teraz możemy podpisywać umowy. Dajemy więc samorządom lokalnym szansę na szybką i sprawną realizację inwestycji – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, 60 mln zł, które trafią do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego zostaną przeznaczone na modernizację i budowę bazy sportowej, realizację inicjatyw sołeckich czy pomysłów rad senioralnych. To także dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup autobusów dowożących dzieci do szkół, inwestycje w lokalne centra integracji czy wsparcie jednostek OSP. Łącznie w naszym bregionie to około 440 zadań - wylicza Rafał Rajkowski.

Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował także o przyznaniu dodatkowych środków dla marszałkowskich szpitali czy instytucji kultury. – W lutym, już po uchwaleniu budżetu na ten rok, przekazaliśmy dodatkowe środki na funkcjonowanie placówek zdrowia i instytucji kulturalnych w naszym regionie. Otrzymają one łącznie aż 24,5 mln zł – zaznacza radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Dla szpitali i na kulturę

Na dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 16,5 mln zł może liczyć szpital na Józefowie. Największa pula, bo aż 13 mln zł, pozwoli na modernizację centralnej sterylizatorni w placówce. Samorząd województwa pomoże także w zakupie: specjalistycznego sprzętu dla pracowni endoskopii (1,5 mln zł), specjalistycznych łóżek szpitalnych (887,2 tys. zł), sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii (726 tys. zł), a także UPS dla bloku operacyjnego oraz system monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową (446,3 tys. zł).

Na finansową pomoc Sejmiku Województwa Mazowieckiego mogą liczyć również marszałkowskie instytucje kultury z regionu radomskiego. – Zdecydowaliśmy, że do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia trafi ponad 3,5 mln zł. Dzięki temu powstanie zadaszenie nad patio znajdującym się na tyłach placówki i zostaną zakupione trzy drewniane rzeźby autorstwa Józefa Nowaka przedstawiające czołowych artystów współczesnych – informuje radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

Sejmik wsparł również Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Placówka otrzyma prawie 560 tys. zł na przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej (etap I, dokumentacja), zakup ciągnika rolniczego, a także renowację schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich (etap I, dokumentacja).

Samorząd województwa przeznaczył 3,8 mln zł na przebudowę szydłowieckiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

kat, bdb

Tags