• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Najpopularniejsze: „Konopnicka” i „Kopernik”

23 maja 2019

Najwięcej kandydatów wybrało „Konopnicką”, ale największą liczbę kandydatów w przeliczeniu na miejsce ma I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Wśród zawodów najpopularniejszy jest informatyk. – Miejsc dla wszystkich wystarczy – zapewnia radomski magistrat.

 

W "Koperniku" są dwie osoby na miejsce

W „Koperniku” są dwie osoby na miejsce

 

W Radomiu zakończył się właśnie pierwszy etap naboru do szkół ponadpodstawowych.

Jesienią do szkół podstawowych idą dwa roczniki młodzieży –  absolwenci podstawówek i wygaszanych gimnazjów. – To skutek reformy. Jest to uciążliwe zarówno dla młodych adeptów, ale i dla rodziców, bo to podnosi emocje. Niemniej jednak problemu w odróżnieniu od wielu innych dużych miast, m.in. Warszawy, w Radomiu nie mamy, bo ilość przygotowanych miejsc dla tych dwóch roczników jest dużo większa od liczby kandydatów – podkreśla odpowiedzialny w mieście za edukację wiceprezydent Karol Semik.

Jak podaje, liczba kandydatów, którzy jako szkołę pierwszego wyboru wskazali liceum ogólnokształcące jest zbliżona do liczby miejsc, chociaż oczywiście różnie to wygląda w przypadku poszczególnych placówek.

Absolwenci mogli w tym roku wskazać maksymalnie cztery szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

– Najwięcej kandydatów wybrało II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Największą liczbę kandydatów w przeliczeniu na miejsce ma natomiast „Kopernik” – nieco ponad dwa na miejsce – wymienia wiceprezydent.

Jak dotąd słaby nabór mają licea: nr XII i nr XIII, czyli liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 i liceum, które zostało przekształcone z gimnazjum nr 13.

Podobnie jak w ostatnich latach z dużym zainteresowaniem młodzieży spotkała się oferta placówek zawodowych, w tym przede wszystkim Zespołu Szkół Technicznych, „elektronika” i budowlanki. W sumie szkoły zawodowe, jako szkoły pierwszego wyboru wskazała ponad połowa absolwentów podstawówek i gimnazjów. – Szkoła zawodowa jest – zawsze to podkreślam – dobrym wyborem, bo nie zamyka drogi na studia, a w Radomiu w co najmniej czterech szkołach technicznych mamy wysoką zdawalność matury. Absolwent szkoły branżowej ma też gwarancję pracy – mówi Karol Semik.

Najpopularniejszym zawodem, w którym chce się kształcić młodzież jest informatyk.

– Między 17 a 19 czerwca, czyli już po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego, każdy będzie mógł jeszcze zmienić swoje wybory – przypomina prezydent Semik.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane 16 lipca.

 bdb

 

Tags

Dodaj komentarz