Nagroda im. Witolda Gombrowicza. Książki można zgłaszać do końca stycznia

2 stycznia 2022

Nagroda główna Literackiej Nagrody im. Witolda Gombrowicza to 40 tys. zł. Zgłoszenia do kolejnej, siódmej edycji można przesyłać do końca stycznia. Podobnie jak w poprzedniej edycji, kapituła wskaże także osobę, która w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w miejscowości Vence na południu Francji.

 

Laureatka szóstej edycji nagrody byłą Aleksandra Lipczak za książkę "Lajla znaczy noc" (fot. Anna wróblewska/UM Radom)

 

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Opublikowane w 2021 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie kapituły. Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2022 r. Laureata nagrody poznamy we wrześniu.

Główna nagroda to 40 tys. złotych. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani. Dodatkowym wyróżnieniem, które jest przyznawane od szóstej edycji jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. W sześciu dotychczasowych edycjach do nagrody zgłoszono ponad pół tysiąca książek.

Gala wręczenia nagrody odbywa się jesienią w Radomiu podczas festiwalu Opętani Literaturą. Do tej pory w ramach festiwalu odbyło się blisko 60 różnego rodzaju wydarzeń, głównie spotkań literackich, ale także koncertów i przedstawień teatralnych.

Źródło: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

 

Tags