Najważniejsza jest prawda…

14 kwietnia 2007
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski opowiadał w Wyższej Szkole Handlowej o swojej książce "Księża wobec bezpieki na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej", która w ostatnim czasie wzbudziła wiele kontrowersji. ks. Isakiewicz-Zalewski


Książka trafiła na półki księgarni pod koniec lutego br i była jedną z najbardziej oczekiwanych książek o Kościele i historii Polski. Jest ona efektem prowadzonych przez autora w archiwach IPN badań dotyczących inwigilacji krakowskiego Kościoła przez służby UB i SB. Sam autor o swojej publikacji mówił: - Jest to panorama bardzo trudnych i skomplikowanych postaw osób duchownych wobec SB.
Pytany o motywy, które skłoniły go do napisania książki odpowiadał że nie należy bać się przeszłości, a to co robiła SB, generalnie pokazuje pozytywną stronę Kościoła. - Kierowałem się zasadą ewangeliczną "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" - tłumaczył ks. Zalewski licznie zebranym w auli WSH radomianom.

W swojej książce autor cofnął się do czasów stalinowskich, opisał sylwetki kapelanów  „Solidarności”, pisał też oczywiście o okresie PRL-u. - Inaczej trzeba oceniać zachowania księży, którzy byli zastraszani, szantażowani, a inaczej tych którzy samowolnie poddali się służbom bezpieczeństwa – przekonywał ksiądz. Jeden rozdział autor poświęcił również tym księżom, którzy swoją współpracę z SB zerwali i tym, którzy potrafili się oprzeć zarówno zastraszaniu jak i pokusom. Książka "Księża wobec bezpieki” powstała, bo jak twierdzi autor: - Trzeba opisywać, ujawniać, wyjaśniać. Tylko w ten sposób możemy próbować zbliżyć się do prawdy. Nie można czekać.

Autor starał się również uporządkować toczące się od pewnego czasu dyskusje na temat lustracji duchownych. Apelował, aby nie traktować "Księży wobec bezpieki" jako sensacji. - Do dziś dostaję wiele dokumentów od różnych osób, ale nie zamierzam poszerzać wydanej książki i pisać o innych diecezjach – wyjaśniał ksiądz Zalewski.

Jednak niebawem ma się ukazać suplement do pierwszego wydania, w którym opublikowane będą akta osób prywatnych i wiele nieznanych jeszcze dokumentów.

Spotkanie ks. T. Isakowicza-Zalewskiego z mieszkańcami Radomia połączone było z promocją książki "Księża wobez bezpieki". Po skończonym wykładzie autor podpisywał swoje publikacje, które można było zakupić na miejscu i odpowiadał na pytania czytelników.