Nie masz na czynsz? Możesz go odpracować

1 lipca 2016

Ten pomysł się opłacił. Zadłużeni najemcy gminnych lokali spłacają swoje zobowiązania czynszowe pracując na rzecz miasta. W ten sposób dwie rodziny już całkowicie pozbyły się długu wobec MZL. Wiceprezydent zachęca do skorzystania z szansy kolejnych radomian.

    010716grafika   Zarządzenie o możliwości odpracowywania długu w stosunku do Miejskiego Zarządu Lokalami, któremu podlegają mieszkania socjalne i komunalne, prezydent Radomia podpisał w marcu. - Przyjęliśmy stawkę - to 12 zł za godzinę - która odzwierciedla faktyczna pracę, jaka wykonują najemcy lokali. Przez blisko trzy miesiące MZL zawarł 31 umów, w tym czasie mieszkańcy odpracowali łącznie 2 tys. 90 godzin, co daje kwotę 25 tys. 89 zł - mówi wiceprezydent Konrad Frysztak. Jego zdaniem, godnym zauważenia jest fakt, że przez te trzy miesiące dwie rodziny już spłaciły całość swoich zobowiązań względem gminy i wyszły z zadłużenia. - To pokazuje, że warto - kiedy się nie ma możliwości płacenia skierować swoje kroki do MZL, złożyć wniosek o odpracowanie zobowiązania - podkreśla wiceprezydent. Dłużnicy odpracowując zaległości czynszowe wykonują proste prace porządkowe, budowlane, tj. malowanie, czyszczenie, grabienie liści i koszenie trawy ie wymagające specjalnego przeszkolenia. - Dlatego zachęcam wszystkich, którzy posiadają zobowiązania, aby skorzystali z okazji odpracowania długu - apeluje Frysztak. bdb     a   .
Tags