Nowy szef od komunikacji

15 marca 2007
Marek Michałek będzie zastępcą dyrektora w MZDiK w Radomiu; będzie się zajmował sprawami komunikacji.

Zastępca dyrektora został wyłoniony w drodze postępowania rekrutacyjnego. - Komisja stwierdziła, że Marek Michałek ma najlepsze predyspozycje do pracy na tym stanowisku - wyjaśnia dyrektor MZDiK Marek Czyż.

Marek Michałek ma 47 lat, jest absolwentem wydziału inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej a także studiów podyplomowych na Politechnice Lubelskiej (inżynieria lądowa i budownictwo) oraz studiów MBA w zakresie zarządzania i marketingu University Ilinois w USA. Był m.in. prezesem radomskich spółdzielni  mieszkaniowych: Michałów i Starówka, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych pracował jako zarządca nieruchomości i dyrektor d.s. technicznych.

Jak mówi dyrektor Czyż, nowy zastępca obejmie obowiązki w najbliższych dniach.

O stanowisko zastępcy dyrektora MZDiK ubiegało się siedem osób.