Nowy szeryf na Mazowszu

8 stycznia 2007
Igor Parfieniuk jest od dziś nowym szefem mazowieckiej policji. Zastąpił na tym stanowisku Arkadiusza Pawelczyka. Igor Parafieniuk


Nominację nowemu komendantowi mazowieckiej policji wręczył na specjalnej uroczystości szef Komendy Głównej Marek Bieńkowski. - Jest to naturalna zmiana - podkreślił dziękując jednocześnie A. Pawełczykowi, który obejmuje kierowanie śląską policją. - Podyktowana została wyłącznie względami merytorycznymi.M.Bińkowski wręcza nominację

Arkadiusz Pawełczyk był szefem mazowieckiej policji niespełna rok. Marek Bieńkowski zaznaczył, że przez ten czas mazowiecka policja osiągnęła jedne z najlepszych wyników w kraju. - Taka jest potrzeba służby - dodał uzasadniając zmiany.

Arkadiusz Pawełczyk przyznał, że nie wahał się ani chwili, gdy minister Ludwik Dorn zaproponował mu przejście na Śląsk. - Jeśli człowiek zajmuje wysokie stanowiska, trzeba być zawsze dyspozycyjnym - twierdzi. - Mam pełne prawo sądzić, że zostawiam po sobie dobre wrażenie.A. Pawełczyk odbiera podziekowania

Nowy komendant mazowieckiej policji ma 49 lat, urodził się w Białymstoku i tam też zaczynał karierę w policji. Ostatnio pracował jako naczelnik zarządu CBŚ w Lublinie. Propozycją objęcia garnizonu na Mazowszu został zaskoczony. - Dowiedziałem się o tym w piątek - przyznał Igor Parfieniuk. - Ale jestem człowiekiem odważnym i nie boję się ryzyka. Zadeklarował jednocześnie utrzymanie dotychczasowego poziomu pracy podwładnych. - Pracujecie tak dobrze, że chyba nie można już więcej od was wymagać - żartował zwracając się do obecnych na uroczystości oficerów.