Nowy wiceszeryf

7 stycznia 2008
Mł. insp. Dariusz Działo jest od dziś nowym zastępcą mazowieckiego komendanta policji w Radomiu. Pochodzi z Lublina, po służbie uprawia działkę i sport. Dariusz Działo


I zastępca ma 39 lat, jest z wykształcenia prawnikiem, absolwentem UMCS w Lublinie i Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.

Jak informuje zespół prasowy radomskiej KWP, D. Działo urodził się w w Lublinie, gdzie również pracował od początku służby, tj. od 1988 roku. Od 1992 do 1997r. pracował w wydziale kryminalnym KWP w Lublinie, a od 1997 do 1998 roku w wydziale ds. zwalczania przestępczości narkotykowej KWP, a w latach 1999 -2000 był zastępcą naczelnika wydziału ds. zwalczania przestępczości narkotykowej KGP. Od kwietnia 2000 r. do czerwca 2005 r. - zastępca naczelnika wydziału ds. zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej lubelskiego zarządu CBŚ KGP i od czerwca 2005 - naczelnik tego wydziału. Pełnił też obowiązki naczelnika zarządu w lubelskim CBŚ.

Nowy zastępca szeryfa jest żonaty, ma dwoje dzieci. Czas wolny poświęca pracy na działce i uprawianiu sportu (bieganie, jazda na rowerze).