O 1 mln zł prezydent zwiększył pulę pieniędzy na dotacje do likwidacji pieców węglowych

8 maja 2017

Ponad 500 wniosków o udzielenie dotacji na likwidację pieców węglowych wpłynęło do magistratu. W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel pół miliona złotych, ale zainteresowanie radomian otrzymaniem dofinansowania sprawiło, że prezydent zdecydował zwiększyć pulę o milion złotych.

    170117smog   - Pomagamy mieszkańcom, jak na razie, wyłącznie z budżetu gminy, ponieważ budżet państwa nie przekazuje nam w tym roku żadnych pieniędzy na ten cel. Chcemy jednak wspierać radomian, którzy piece węglowe zastępują innymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska. Jestem przekonany, że każda złotówka wydana na ten cel z czasem się zwróci. To inwestycja w jakość powietrza, czyli w komfort życia w naszym mieście - podkreśla prezydent Radosław Witkowski. Na każde zlikwidowane palenisko będzie przysługiwała dotacja w kwocie 200 zł, kolejne 200  wnioskodawca otrzyma za każdy kilowat zainstalowanej mocy cieplnej nowego, ekologicznego źródła. Od dnia zakończenia naboru urząd miejski ma 30 dni na sprawdzenie wniosków pod względem formalnym. Zostanie sporządzona lista zakwalifikowanych wniosków, uwzględniająca kolejność ich wpływu do urzędu. Lista będzie podana do wiadomości publicznej. W 2014 i 2015 roku, dzięki pieniądzom z budżetu miasta oraz dotacjom z rządowego programu Kawka zostało zlikwidowanych prawie 600 pieców węglowych, które zostały zastąpione innymi systemami  grzewczymi. Kwota, jaką miasto w latach 2014-2015 otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła ponad 2,5 mln zł. Połowa to dotacja, a połowa – nisko oprocentowana pożyczka. W efekcie zredukowano emisję pyłów o 24 tony rocznie i szkodliwych gazów o ponad 1800 ton rocznie. Działania miasta zostały bardzo dobrze ocenione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który w zeszłym roku zaproponował wykorzystanie pieniędzy, które pozostały jeszcze z 2015 roku. Obietnica opiewała na prawie milion złotych dotacji i milion złotych pożyczki. Jednak ostatecznie, bez podania przyczyn, Narodowy Fundusz odmówił miastu Radom przekazania pieniędzy. kat Źródło: UM Radom
Tags