• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Odwołanie do KIO. Nie będzie (na razie) umowy z wykonawcą hali sportowej

8 listopada 2019

Budowa Radomskiego Centrum Sportu znowu ma pod górę. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie podpisze – jak planował – dzisiaj umowy z wykonawcą, który wygrał przetarg na dokończenie prac przy obiektach wznoszonych przy ul. Struga.

 

P1230357

 

Powód to odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które złożyła firma MAAT z Warszawy.  Zgodnie z prawem zamówień publicznych do czasu rozpatrzenia odwołania MOSiR nie może zawrzeć umowy z konsorcjum firm, które wygrało postępowanie przetargowe.

– W trakcie postępowania przetargowego firma ta wystąpiła jedynie z zapytaniem uzupełniającym. Nie składała oferty. Dodatkowo, pismo do prezesa KIO zostało złożone po ustawowym terminie, ale mimo to musi zostać rozpatrzone – podkreśla prezes MOSiR-u Grzegorz Janduła.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. – Skorzystamy jednak z prawa, które mówi o możliwości złożenia do Izby wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Liczymy, że wkrótce będziemy mogli ją podpisać – podkreśla prezes MOSiR-u.

kat, bdb

Tags

Dodaj komentarz