Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomiu. Wyrok dotyczący Andrzeja Sobieraja

12 grudnia 2022

Sąd Rejonowy w Radomiu Sekcja d.s. Wykonania Orzeczeń Sądowych w ramach II Wydziału Karnego poleca zamieścić na stronie internetowej www.mojradom.pl ogłoszenie następującej treści:

 

"Prawomocnym wyrokiem z dnia 27 października 2021 roku, Są rejonowy w Radomiu skazał Andrzeja Sobieraja za to, ze  w dniu 16 maja 2019 roku w Radomiu pomówił Stanisława Kowalskiego w środkach masowego komunikowania o postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do piastowania funkcji Prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec '76 przez podanie informacji, że udział Stanisława Kowalskiego w wydarzeniach czerwca 1976 roku jest wątpliwy i nie był on ofiarą tzw. ścieżek zdrowia oraz nie uczestniczył w wydarzeniach pod Komitetem Wojewódzkim PZPR w Radomiu w dniu 25 czerwca 1976 roku, tj. za popełnienie przestępstwa z art. 212 & 2 kk - na karę 100 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda oraz orzeczono od oskarżonego na rzecz Stanisława Kowalskiego nawiązkę w kwocie  3000 złotych". 

Tags