• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Opaski dla seniorów. Umożliwiają szybkie wezwanie pomocy

9 września 2019

Stu seniorów otrzyma wkrótce opaski monitorujące stan zdrowia. Miasto przystąpiło do pilotażowego programu obejmującego ich dostawę oraz zapewnienie całodobowej teleopieki. Będzie przysługiwała radomianom powyżej 65.roku życia.

 

Screenshot_2019-09-09 Opaski dla seniorów

 

– To bardzo ważny element naszej polityki senioralnej. Realizujemy program „Siła w seniorach”, gdzie jednym z komponentów jest „Siła w seniorach bezpiecznych”. Zdajemy sobie sprawę, że jest grupa starszych osób wymagająca szczególnej opieki, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania – mówił prezydent Radosław Witkowski podpisując umowę z firmą Sidly, która dostarczy opaski i zapewni zdalną obsługę systemu przez cały okres pilotażu, czyli do końca przyszłego roku.

Projekt skierowany jest do osób starszych wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Radomscy seniorzy będą wyposażani w specjalne opaski, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogli uzyskać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje, m.in. detektor upadku i lokalizator GPS. – Opaska daje seniorom poczucie bezpieczeństwa. W nagłych sytuacjach umożliwia szybkie wezwanie pomocy, ale jednocześnie daje starszym osobom poczucie, że nie są sami, że cały czas ktoś nad nimi czuwa – wyjaśnia prezes firmy Sidly Edyta Kocyk.

Miasto już rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń od seniorów. Osoby zainteresowane powinny poprawnie wypełnienć i dostarczyć do sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, pokój 182 do 20 września br. następujących dokumentów: wniosku o przystąpienie do projektu, kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy), oryginału lub kserokopii innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (jeśli dotyczy), oświadczenia o niesamodzielności – w przypadku osoby niesamodzielnej, klauzuli informacyjną /klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

– Program jest skierowany do osób mieszkających w Radomiu, które ukończyły 65 lat. Pierwszeństwo w dostępie do opasek będą miały osoby samotne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niesamodzielne – tłumaczy wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Projekt „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” będzie realizowany od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku z możliwością przedłużenia.  Gmina przeznaczy na ten cel kwotę ponad 108 tys. zł.

kat, bdb

Źródło: UM Radom, fot.Anna Wróblewska

Tags

Dodaj komentarz