Oszukują „na pracownika ZUS”. Proponują pomoc w formalnościach przy 14. emeryturze

18 sierpnia 2022

Podają się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą. Tymczasem – ostrzega ZUS – o „czternastkę” nie trzeba wnioskować, bo to dodatkowe roczne świadczenie będzie wypłacane z urzędu.

 

 

- Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudousługi "na pracownika ZUS" mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być zbliżający się termin wypłaty czternastych emerytur - wyjaśnia Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Wypłata 14. emerytury rozpocznie się 25 sierpnia i nie trzeba w związku z tym składać żadnych pism, formularzy czy wniosków. - Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców w domach i nie proponują płatnych usług. Niestety ciągle się zdarza, że osoby podszywające się pod pracowników Zakładu proponują szybkie załatwienie formalności" – podkreśla Dyjak. Jak dodaje, oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinna być sygnałem ostrzegawczym. - Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości to rozsądne będzie powiadomienie policji i najbliższej placówki ZUS – radzi.

Co do zasady przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową bądź z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobierają również żadnych opłat i nie żądają żadnych gratyfikacji finansowych.

W tym roku tzw. czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS.

Prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego będą mieli emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze przelewy i przekazy. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie na rękę 1217,98 zł.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.

kat

Tags