• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Pasjonat fotografii, Leszek Jastrzębiowski z Medalem Prezydenta Radomia

22 lipca 2020

Leszek Jastrzębiowski, wieloletni prezes Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego z Medalem Prezydenta Miasta Radomia. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Łaźni, która rekomendowała kandydaturę współpracującego z nią społecznika.

 
Medal wręczył wiceprezydent Mateusz Tyczyński

Medal wręczył wiceprezydent Mateusz Tyczyński

  Leszek Jastrzębiowski otrzymał medal w 70-lecie swoich urodzin. Od ponad ćwierćwiecza pełni funkcję prezesa Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego (RTF), organizacji społecznej z blisko 60-letnim stażem, która od 1987 roku ma swoją siedzibę w Łaźni . Do RTF wstąpił w 1985 roku. Oprócz pasji artystycznych, niekwestionowany talent w organizowaniu i animowaniu życia fotograficznego w Radomiu. Kurator i pomysłodawca wielu wystaw fotograficznych oraz konkursów o znaczeniu ponadlokalnym, w których promował Radom, np. Salony Barwnych Przezroczy DIAPOL czy FotoNowela. Laureat m.in. Nagrody Wojewody Radomskiego (1997) oraz ministerialnej Zasłużony Działacz Kultury (1998). Ważniejsze wystawy autorskie to m.in. „Obrazki z mojego świata”, „Po cyfrowym deszczu”, „Mikrostruktury”, „Oblicza jazzu”, „Balonem nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym”, „Dyskretny urok energetyki”. Warto podkreślić systematyczną i wieloletnią działalność RTF pod wodzą Leszka Jastrzębiowskiego: cykliczne inicjatywy, jak comiesięczne kameralne wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, doroczne, obszerne prezentacje fotograficzne w Łaźni, czy otwarte dla wszystkich chętnych spotkania poświęcone doskonaleniu umiejętności fotograficznych. Życie zawodowe związał z energetyką. Będąc świadkiem budowy wielkiej energetyki w Polsce, zajmował różne eksponowane stanowiska w branży, aż do 2016 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. kat Fot. Materiały prasowe/Łaźnia Radom
Tags