Pieniądze na zabytki. Wnioski do programu wojewódzkiego można już składać

3 kwietnia 2022

Klasztor Bernardynów w Radomiu, ratusz miejski w Solcu, dawne kasyno w Pionkach – to tylko część z ponad 30 obiektów z regionu radomskiego, które dostały w ubiegłym roku dotacje z programu „Mazowsze dla zabytków”.  W tym roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane samorząd województwa przeznaczył 10 mln zł. Wnioski można składać do 19 kwietnia.

 

W Pionkach wyremontowano elementy elewacji zabytkowego kasyna

 

Marszałek Adam Struzik podkreśla, jak ważne jest ratowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza. – Dzięki naszemu wsparciu w zeszłym roku udało się odrestaurować, wyremontować czy poddać konserwacji blisko 150 zabytków w całym województwie mazowieckim. Odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu, zyskały też nowe funkcje. Dlatego zachęcam do składania wniosków w tegorocznym naborze – dodaje.

Ponad 30 zabytków z regionu

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem, bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. O tym, że program jest istotny, przekonuje wicemarszałek Rafał Rajkowski. - Duża liczba wniosków to sygnał, że ta pomoc jest potrzebna i oczekiwana. Dlatego co roku przeznaczamy znaczne środki na prace przy mazowieckich zabytkach, które mają wyjątkowe znaczenie dla naszego regionu. Znaczenie zarówno historyczne, kulturalne, jak i architektoniczne. Tylko w zeszłym roku w subregionie radomskim i powiecie grójeckim dofinansowanych zostało ponad 30 obiektów zabytkowych – przypomina.

Ile można dostać? Na jakie prace?

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 tys. zł i może stanowić do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac. Wyjątkiem będzie dotacja na zabytek, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych prac lub gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac. Wówczas kwota dotacji może wynieść nawet do 100 proc. nakładów koniecznych. Ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jeden wniosek.

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Przyznane środki mogą pokryć działania od etapu ekspertyz, wykonania dokumentacji czy projektu, po zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych. Zgłaszane do programu zabytki, to nie tylko kościoły.

W ubiegłym roku w regionie radomskim wykonano m.in. prace we wnętrzach świątyń, jak i konserwację polichromii klasztoru Bernardynów w Radomiu, ratusza miejskiego w Solcu, czy drewnianej chrzcielnicy z 1726 r. w kościele w Ciepielowie. W Pionkach dzięki 110 tys. zł dotacji wyremontowano elementy elewacji zabytkowego budynku dawnego kasyna urzędniczego. Dzięki funduszom z programu udało się wykonać prace konserwatorskie i remontowe 21 kościołów w regionie radomskim. Oprócz budynków konserwacji poddano np. barokowy obraz w Starej Błotnicy, rzeźby w Kozienicach i w szydłowieckim zamku, nagrobki, pomniki czy zabytkowy zespół pieców garncarskich w Iłży.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 19 kwietnia br. wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora wniosków w serwisie Witkac (www.witkac.pl). Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to 12 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, kontakt do pracowników wydziału ds. tworzenia przestrzeni kulturowej i turystycznej urzędu marszałkowskiego, którzy udzielają dodatkowych informacji oraz instrukcja obsługi systemu Witkac, znajdują się na stronie internetowej Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami (Mazowsze dla zabytków) - Witryna Mazovia.pl.

kat, bdb

 

Tags