• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Pieniądze z UE na kształcenie zawodowe trafią do „budowlanki” i PSP nr 20

14 października 2020

Radom otrzymał ponad 2 mln zł od samorządu województwa na zrealizowanie projektu pt. „Zawodowy krok w przyszłość”,  którego celem jest wsparcie kształcenia zawodowego. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

Fot. archiwum

 

Ponad 400 uczniów z dwóch placówek: Zespołu Szkół Budowlanych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka weźmie udział w stażach uczniowskich oraz zajęciach przygotowujących do egzaminów czeladniczych. Kolejne zajęcia to te z doradztwa zawodowego, zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół oraz zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, takie jak znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, uczniowie poznają umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Wsparcie otrzyma także ponad 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Radomiu. Skorzystają oni z doradztwa zawodowego, a pracownie zawodowe w placówce zostaną doposażone tak, aby ułatwiać naukę przyszłego zawodu. Natomiast nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje.

 Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania łącznie 23 projekty na kwotę ponad 27 mln zł. Dzięki funduszom europejskim szkoły uczące praktycznego zawodu zmieniają się i mogą oferować uczniom naukę na wysokim poziomie.

kat

Tags