Pierwsze indeksy rozdane

30 lipca 2007
Nie ma tłumów niecierpliwie wyczekujących na wywieszenie list, nie widać tylu emocji. Politechnika Radomska ogłosiła spis zakwalifikowanych na I rok studiów po raz pierwszy także w internecie. .... dostałam się?


To efekt elektronicznego naboru kandydatów na uczelnię, który został wprowadzony podczas tegorocznej rekrutacji. Sprawdzić, czy jest nazwisko na liście można zatem w ogóle nie wychodząc z domu. - Tak wiem, o tym. Ale akurat byłam w mieście i postanowiłam tu zajrzeć - tłumaczyła nam jedna z dziewczyn spotkanych pod wydziałem ekonomii. - Bardzo się cieszę, bo się dostałam. Tak na ekonomię. I widzę nazwisko koleżanki, składała papiery na administrację.

Jak informuje kierownik działu promocji Politechniki Gerard Parzelski uczelnia zakończyła pierwszy etap rekrutacji. - Limity przyjęć na wszystkie wydziały wypełnione zostały w 80 procentach. Pozostałe miejsca uchwała senatu są przeznaczone dla kandydatów w drugim etapie. Rozpocznie się on 21 sierpnia i potrwa do 21 września - wyjaśnia.

Osoby zakwalifikowane na I rok powinny teraz - do 6 sierpnia - dokonać wpisu na uczelnię. - Jeśli tego nie zrobią, uznamy, że rezygnują z nauki na politechnice i zwalniają miejsce dla innych - podkreśla Parzelski. 

W tym roku na PR największym zainteresowaniem cieszyła się pedagogika, chciało na niej studiować dwa i pół raza więcej młodzieży, niż było miejsc.