Pijany kierowca

9 listopada 2006
Zbigniew Błaszczyk zamieszkały przy ul. Królowej Jadwigi w Radomiu 7 września br. po drodze publicznej (ul. Królowej Jadwigi) w Radomiu kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) oraz nie zastosował się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Zbigniew Błaszczyk popełnił przestępstwo tego samego rodzaju na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W związku z powyższym, ze względu na ważny interes społeczny, Prokuratura Rejonowa w Radomiu zezwoliła na ujawnienie danych personalnych, adresu zamieszkania oraz wizerunku mężczyzny.