Podczas trzydniowej kwesty na cmentarzu zebrano ponad 36 tys. zł

3 listopada 2019

Ponad 36 tys. 600 zł zebrał Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego podczas trzydniowej kwesty na nekropolii przy ul. Limanowskiego. Społecznicy dziękują za wszystkie datki, które trafiły na odnowę zabytkowych nagrobków.

  P1240207   - Razem z parafią św. Wacława, zarządcą zabytkowej nekropolii rzymskokatolickiej dziękujemy wszystkim, którzy choćby najmniejszą sumą wsparli renowację najstarszych i najpiękniejszych pomników na naszym cmentarzu. Tegoroczny wynik jest znakomity i pozwoli nam na uzupełnienie płatności za tegoroczne prace oraz podjęcie kolejnej renowacji w roku 2020 - wyjaśnia wiceprzewodniczący komitetu Sławomir Adamiec. Szczególną wdzięczność społecznicy kierują do wolontariuszy zbierających darowizny, w tym młodzieży radomskich szkół. - Cmentarz dzięki datkom i wysiłkowi zarządcy – parafii św. Wacława - przez ostatnie lata stał się nie tylko pięknym przykładem pamięci o bliskich zmarłych, ale również o materialną i duchową wartość sztuki cmentarnej, czego świadectwem są m.in. wyniki dorocznych kwest – podkreśla Sławomir Adamiec. Kwesty na 207-letnim radomskim cmentarzu SKOZCRz prowadzi od 25 lat. W tym czasie pozyskał kwotę bliską 700 tys. zł (36 zbiórek). Rekordowe pod względem uzyskanych sum były m.in. listopadowe kwesty w: 2010 roku – 50 tys. zł, 2018 roku – 41 tys. zł i 2014 – 40 tys. zł oraz w 2016. – 33 tys. zł. kat            
Tags