Podział województwa mazowieckiego? Marszałek w Radomiu, wojewoda w Płocku

26 lipca 2020

Wrócił temat podziału województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki administracyjne. Pierwszą, obejmującą Warszawę i okalający ją „obwarzanek” gmin oraz pozostałą część. Coraz więcej instytucji i organizacji zabiera też głos w sprawie.

    Poniżej publikujemy opinię Zespołu "Stolica w Radomiu". " (...) Gdy wydzieli się Warszawę, to niewiele Mazowsza na Mazowszu zostanie. Bo trudno obecnie i historycznie udowodnić związki Radomia z Płockiem, Ciechanowem czy Ostrołęką. Czy jest propozycja, która połączy sprzeczne interesy? Czy można dokonać w obowiązujących ramach prawdziwej deglomeracji? Radom to 14 pod względem wielkości miasto w Polsce. Uważamy, tu w Radomiu, że podział administracyjny z roku 1999 jest dla nas krzywdzący. Jesteśmy częścią wielkiego województwa mazowieckiego, lecz w praktyce to Warszawa skupia wszystkie funkcje stołeczne, kumulując je jako stolica województwa, stolica kraju i stolica kulturalno-biznesowa. W Warszawie funkcjonuje obecnie 451 urzędów. Dla miast o wielkości Radomia nawet kilka z nich to nie tylko prestiż, ale realna szansa na rozwój miasta. Proponujemy zmianę w art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału  terytorialnego państwa poprzez wskazanie Radomia jako siedziby sejmiku, Płocka zaś jako siedziby wojewody. Zmiana ta jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia, bo nie wymaga żadnych uzgodnień z Komisją Europejską. Nie podróżujemy już do urzędów W dobie cyfryzacji, która objęła także administrację rządową i samorządową nietrafionym jest argument o podróżach do urzędów. Wszystkie te sprawy można z łatwością załatwić przez ePUAP lub w delegaturach. Co dzięki temu zyskamy?Podział statystyczny województwa mazowieckiego na PL 91 Warszawski stołeczny i PL 92 Mazowiecki regionalny powoduje, że nie utracimy dostępu do Funduszy Europejskich, mimo wysokich dochodów Warszawy i okalających Warszawę powiatów.Dzięki wspomnianemu podziałowi statystycznemu możemy być dopisani przez rząd do programu „PolskaWschodnia”. Mazowsze bez Warszawy i okolicznych powiatów byłoby bardzo słabe ekonomicznie. Dziś mazowieckie wytwarza 22,4 proc. polskiego PKB, po wydzieleniu Warszawy zaledwie 5,2 proc.I nawet jeśli „janosikowe” z Warszawy trafiłoby do mazowieckiego terytorialnego, to przecież niecałe i nie na zawsze. Mazowieckie bez Warszawy to 13 proc. dotychczasowych wpływów do budżetu z podatku CIT. Większość firm ma swoje siedziby w stolicy. I tak mielibyśmy fundusze z UE na rozwój, ale zabrakłoby nam na wkład własny. Radom, jako siedziba marszałka i sejmiku zyskałby nie tylko na prestiżu. To także nowe budynki i miejsca pracy. Sam Urząd Marszałkowski to 16 departamentów, a mamy jeszcze chociażby Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli czy Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego itd." Grafika: Stolica w Radomiu
Tags