Policja przyjmuje

4 października 2007
Od dziś łatwiej o pracę w policji. Zmieni się proces rekrutacyjny, będzie możliwość poprawy np. oceny ze sprawoności fizycznej, a co najważniejsze nabór będzie ciągły tzn: przyszli policjanci będą mogli składać podanie o przyjęcie do służby przez cały rok. Policjanci pracują także z dziećmi 

Procedura rekrutacji rozpocznie się z chwilą złożenia przez kandydata odpowiednich dokumentów.
Przyszły policjant nie będzie już musiał składać zaświadczenia o niekaralności. Test wiedzy będzie miał charakter rankingowy tzn: kandydat bez względu na liczbę uzyskanych punktów będzie kierowany na kolejny etap czyli ocenę sprawności fizycznej. - Negatywne wyniki ze sprawności fizycznej i wywiadu zorganizowanego  będzie można poprawić, jeżeli w ciągu 30 dni, w którym kandydat uzyskał negatywny wynik złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby. Wywiad zorganizowany obejmuje m.in. autoprezentację, umiejętność nawiązania i podtrzymania kontaktu, współpracę i współdziałanie w grupie - tłumaczy Aleksandra Banaszczyk z zespołu prasowego KWP w Radomiu. - Jeśli jednak kandydatowi nie uda się uzyskać poprawnego wyniku, do kolejnych testów może przystąpić dopiero po upływie pół roku.

Nie wszystkie zmiany ułatwią jednak przyjęcie do policji. -  Do tej pory jeśli kandydat nie pojawił się na rozmowie, czy tez teście w wyznaczonym dniu, otrzymywał zawiadomienie o kolejnych terminach. Teraz nieobecność będzie go dyskwalifikowała. Pod uwagę brane będzie również wykształcenie kandydata, ci z wyższym np. po administracji, prawie, ekonomii, informatyce uzyskają dodatkowe 18 punktów. Kandydaci po innym kierunku – 14 pkt. - podkreśla A. Banaszczyk.


Zespół prasowy KWP w Radomiu wydał specjalny informator, w którym znajdują się najpotrzebniejsze informacje potrzebne osobom , które chcą trafić do policji.