• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Policzą bezdomnych. Dwa lata temu w Radomiu było ich 262

11 lutego 2019

W nocy z 13 na 14 lutego ( z czwartku na piątek) odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych przebywających w placówkach pomocowych oraz w miejscach niemieszkalnych. Badanie odbywa się co dwa lata. W 2017 roku w Radomiu zliczono 262 osoby.

  DSC_0048   - Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania aktualnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym - wyjaśnia Justyna Piątek, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb. W Radomiu do przeprowadzenia badania zostali zaangażowani: pracownicy socjalni Schroniska dla Bezdomnych MOPS, opiekunowie Schroniska dla Bezdomnych MOPS pełniący dyżur w dniach badania, kierownik i pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Caritas, streetworkerzy Caritas,  funkcjonariusze Straży Miejskiej, policja, Grupa Przyjaciele Bezdomnych – ks. Daniel Glibowski i wolontariusze,  pracownicy socjalni radomskich szpitali,  Zbigniew Ciesielski prowadzący Hostel dla bezdomnych - Fundacja Chrześcijańska Droga Życia. Gminnym koordynatorem badania w Radomiu jest Elżbieta Kocon, kierownik Schroniska dla Bezdomnych MOPS. Powyższe osoby, przedstawiciele instytucji i organizacji stale współpracują ze sobą, dzięki czemu środowisko osób bezdomnych jest dobrze rozeznane. Na bieżąco tworzona jest lista osób bezdomnych. - 13 i 14 lutego przeprowadzone zostaną z bezdomnymi ankiety zalecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i streetworkerzy dotrą do osób w miejscach niemieszkalnych. Patrole policji i Straży Miejskiej przeprowadzą ankiety z osobami bezdomnymi spotkanymi w przestrzeni publicznej - wymienia rzeczniczka MOOPS. Liczenie bezdomnych odbędzie się również w Areszcie Śledczym, ponieważ zakres miejsc, w jakich powinny być zbierane informacje o tych osobach wskazuje również na więzienia. Ankiety zostaną przekazane gminnemu koordynatorowi. - Przeprowadzenie badania jednej nocy nie jest wykonalne w przypadku, gdy nie zostanie wcześniej rozeznane środowisko. Ponadto w ciągu jednej nocy trudno dotrzeć do wszystkich bezdomnych. Dlatego w Radomiu, szczególnie w miejscach niemieszkalnych ankiety przeprowadzane są już kilka dni przed terminem, aby nie było obawy, iż znaczna część osób nie zostanie policzona - zaznacza Justyna Piątek. Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest przeprowadzane co dwa lata zimą. Tegoroczne badanie będzie szóstą tego typu akcją. W 2017 roku podczas badania w Radomiu zliczono 262 osoby, z czego 108 osób przebywało w placówkach dla nich prezznaczonycg. kat, bdb Fot. MOPS Radom
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *