Polski Ład dla samorządów. Radom stara się o dofinansowanie inwestycji

26 lipca 2021

Przebudowa ulic Warszawskiej i Wolanowskiej, płyty Rynku, budowa ścieżek rowerowych, remonty Orlików – m.in. takie inwestycje zamierza realizować radomski samorząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto będzie się starać o pieniądze we wszystkich kategoriach przewidzianych do dofinansowania.

 

Pieniądze z Polskiego Ładu mają być przeznaczone m.in. na przebudowę ul. Wolanowskiej (fot. UM Radom)

 

O planach gminy dotyczących Polskiego Ładu poinformował radomskich radnych podczas piątkowej nadzwyczajnej sesji wiceprezydent Mateusz Tyczyński. Do polskich samorządów - jak mówił - ma trafić na inwestycje jeszcze nierozpoczęte, przed przetargami, 20 mld zł. O dofinansowanie w dużych miastach nie mogą ubiegać się spółki komunalne. - To w naszym przypadku minus, ale z drugiej strony dopuszczona jest formuła "zaprojektuj i buduj", co oznacza, że przy staraniach o pieniądze nie trzeba mieć gotowej dokumentacji - wyjaśniał wiceprezydent.

Kolejnym ważnym warunkiem przy ubieganiu się o dofinansowanie jest konieczność skutecznego ogłoszenia przetargu w ciągu sześciu miesięcy od czasy otrzymania promesa z Banku Gospodarstwa Krajowego (to on wstępnie będzie oceniał wnioski).

Uchwała Rady Ministrów z 1 lipca br. przewiduje, że samorządy mogą ubiegać się o pieniądze w kilku priorytetowych obszarach. Pierwszy dotyczy budowy m.in. infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni ścieków, zeroemisyjnych źródeł ciepła, gospodarka odpadami, spalarni, OZE. W tym obszarze gmina musi dołożyć ze swojego budżetu 5 proc. środków.

Kolejny priorytet to m.in. zeroemisyjny tabor, budowa sieci ciepłowniczej, budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej, cyfryzacja usług publicznych, rewitalizacja obszarów miejskich. W tym przypadku samorządy muszą przeznaczyć 10 proc. z własnej kasy.

15 proc. wartości inwestycji trzeba mieć zarezerwowanych, jeśli gmina ubiega się o pieniądze na budowę technicznej infrastruktury drogowej, tramwajowej, kolejowej, budowę lub modernizację infrastruktury edukacyjnej, transportu wodnego, niskoemisyjnego taboru, gospodarki wodnej, rewitalizacji poprzemysłowej.

I kolejny obszar to m.in. zbiorowy transport drogowy, telekomunikacja, parki naukowo-technologiczne, budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości. Na te przedsięwzięcia trzeba mieć 20 proc. tzw. wkładu własnego.

O co będzie się starać Radom?

Radom planuje na początek złożyć do Polskiego Ładu trzy wnioski: w grupach - bez limitu finansowego, do 30 mln i do 5 mln zł. - Z pierwszego koszyka priorytetów będzie to wniosek o 80 mln zł na przebudowę ul. Warszawskiej od ronda NSZ do granic miasta w kierunku północnym. To droga zdegradowana z krajowej i pozyskanie środków na remont jest trudne. Wprawdzie prowadzimy rozmowy z GDDKiA, aby stara "siódemka" była drogą krajową, ale napotykamy na duży opór - wyjaśniał wiceprezydent Tyczyński.

W kategorii wniosków do 30 mln zł miasto będzie zabiegać na przebudowę ul. Wolanowskiej (25 mln zł), niewykluczone też, że na rozbudowę biblioteki, bo koncepcja jest tu gotowa, oraz na wymianę oświetlenia ulicznego.

Do 5 mln zł gmina zamierza pozyskać na budowę spójnej sieci dróg dla rowerów; to około 8 km. - Mamy też kilka projektów, które nie są na razie gotowe, ale mogą takimi się stać, to np. remont parku Ruzika i Orlików, budowa boisk szkolnych, termomodernizacja schroniska dla zwierząt, budowa na Borkach centrum sportów plażowych - wymienia Tyczyński.

Wiceprezydent poinformował również, że miasto jest gotowe ogłosić w ciągu pół roku przetargi na przebudowę ul. Kieleckiej (wylot na południe), parking przy Bernardyńskiej, modernizację amfiteatru. W planach jest również przebudowa płyty Runku, ale na razie bez podziemnego parkingu, bo w tym roku planowane są tam badania archeologiczne.

Bożena Dobrzyńska

 

 

 

Tags