• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Półtora miliona złotych na likwidację węglowych pieców

20 czerwca 2017

368 węglowych palenisk zostanie zlikwidowanych w Radomiu dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta. Gmina przeznaczyła na ten cel 1,5 mln zł. Mieszkańcy, którzy nie uzyskali dotacji w tym roku, będą mieli pierwszeństwo w przyszłym.

  170117smog   Do magistratu wpłynęła w tym roku rekordowa liczba - 512 - wniosków o przyznanie dotacji. Cztery z nich zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Dofinansowanie uzyska w tym roku 289 wnioskodawców dotyczących likwidacji 368 palenisk węglowych. - Pozostałe wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w przyszłym roku - zapowiada prezydent Radosław Witkowski. Zgodnie z uchwałą rady miejskiej, na każde zlikwidowane palenisko przysługuje dotacja w kwocie 200 zł. Kolejne 200 wnioskodawcy otrzymują za każdy kilowat zainstalowanej mocy cieplnej nowego, ekologicznego źródła. W tym roku łączna kwota miejskich dotacji wynosi 1,5 mln zł. Początkowo w budżecie miasta zarezerwowane było na ten cel 500 tys. zł, ale w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, prezydent zdecydował o trzykrotnym zwiększeniu nakładów. - W przyszłym roku program wymiany pieców węglowych będziemy kontynuować, ponieważ jakość powietrza wprost przekłada się na jakość życia mieszkańców. Mam nadzieję, że także polski rząd na nowo włączy się w te działania – podkreśla prezydent. Przypomnijmy, że w 2014 i 2015 roku budżet Radomia nie był jedynym źródłem, z którego udzielane były dotacje dla mieszkańców. Radom korzystał również z rządowego programu Kawka. W ten sposób zostało zlikwidowanych prawie 600 pieców węglowych, które zostały zastąpione innymi systemami  grzewczymi. Kwota, jaką miasto w latach 2014-2015 otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła ponad 2,5 mln zł. kat  
Tags